fredag, oktober 27, 2017

Vård och turism = ?

Panelen från vänster till höger: Hasse Sandberg, Erik Borg, Thomas Laurell, Helena Brobeck, Penilla Gunther och Anders Andrae.
Vård och turism – vad har de två med varandra att göra, tänker ni kanske? Faktum är att det finns en hel del beröringspunkter. I går var det åter dags för ett seminarium i riksdagen arrangerat av Penilla Gunter och Kristdemokraterna. Den här gången var temat just vård och turism.

Medicinturism har blivit allt vanligare och genomgår en snabb global tillväxt. Internationell medicinturism innebär planerad medicinsk behandling utomlands för patienter. När patienter kommer till Sverige ges värdefulla möjligheter till nya arbetstillfällen och spetskompetens. Erik Borg från Södertörns högskola gav en översikt av hur denna typ av turism ser ut och vilka problem den kan leda till, bland annat kring bemanning.

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Vart femte nytt jobb de senaste tio åren har skapats inom denna sektor. Inom besöksnäringen – där också medicinturism finns – genereras mycket skatteintäkter som sedan kan användas inom andra områden i samhället, exempelvis vård och skola. Thomas Laurell menade att 50 000 nya jobb kan skapas inom denna sektor fram till 2023. Bland de anställda finns en stor andel unga och många har också utländsk bakgrund.

Helena Brobeck berättade om projektet Handigolf som startades 1996 av Svenska Golfförbundet. Handigolf är till för alla. För funktionshindrade, för personer med exempelvis ADHD och autism, för strokedrabbade. Golf passar bra för det är en lågintensiv träning som ger bättre koncentration, glädje och gemenskap. Dessutom ger det bättre självkänsla som sedan spiller över till andra delar av livet, konstaterade Brobeck.

Hasse Sandberg från Strokeförbundet bekräftade att golf är en utomordentligt bra rehabilitering för personer som har drabbats av stroke. Han gav flera exempel på att envishet och träning ger fantastiska resultat för att få både balans och energi tillbaka.

Föreningen Skogstur är en ideell förening som startades 2015 av Anders Andrae. Tanken är att anordna promenader för människor med och utan funktionshinder och därigenom bryta den psykologiska spärren, minska isoleringen och ta bort stämpeln vi och dom. Avsikten är att förändra livet för deltagarna så att de ser att de kan. Andrae framhöll att det är viktigt att testa gränser, fatta egna beslut, och inte lyssna på andra utan göra det man själv tror på.

Men det här är inte alltid så lätt. En av deltagarna påpekade att assistanstimmar dras in och då finns det inte längre möjlighet att ta sig ut i skogen eller till golfbanan. Det blir oerhört svårt för enskilda individer och medför isolering. Vi behöver bättre samverkan mellan sjukvården och bolag som satsar på friskvård, var en av slutsatserna på seminariet.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar