onsdag, oktober 19, 2016

Jamma fram idéer ger företagen skjuts

Magnus Karlsson och Jennie Björk. Foto: Magnus Aronsson.
Häromdagen arrangerade vi en välbesökt Estradföreläsning som gav mig lite ”wow-känsla”. Jennie Björk och Magnus Karlsson visade att företags innovationsarbete har blivit mycket mer mångfacetterat än tidigare. Mer än någonsin utgår man från samarbete och kollektiv än från individen. Det rör sig ofta om spontant framväxande arbetssätt, processer som sällan följer formella strukturer. Detta medför att företagen måste tänka i nya banor för att stödja interaktion och nya initiativ.

Fler och fler bolag skapar i dag förutsättningar för olika typer av idéskapande. Och för att få medarbetarna att fokusera på idéer som är användbara, bör ansvarig på företaget specificera vilka innovationsbehov som finns. Alldeles för udda idéer kan vara värdefulla i andra sammanhang men det är oftast inte det man eftersträvar i den här typen av kreativa processer. Det är också viktigt att ledningen visar att det finns en uttalad prioritering för den här typen av arbete för att medarbetarna ska vilja satsa sin tid på att kläcka idéer.

Talarna lyfte fram två exempel från stora företag som har genomfört den här typen av processer. Magnus berättade om Ericssons modell med ”Idea Boxes”, en IT-plattform för kontinuerligt samarbete och utveckling av idéer från anställda, kunder och partners. Han betonade att det är viktigt att ha ett system som inte är isolerat utan som verkligen används. Då kan man både komma på nya och förbättra redan befintliga idéer.

Jennie lyfte fram Volvos tidsbegränsade projekt ”Idea Jams”, där företaget presenterade ett identifierat innovationsbehov inom fem olika områden. Deltagarna hade sedan möjlighet att komma med idéer och ge synpunkter under 48 timmar. Efter jammet gjordes en utvärdering och tio idéer valdes ut för vidareutveckling.

Det finns för- och nackdelar med både kontinuerliga och tidsbegränsade processer. Dels skapar tidsbegränsning ett tydligt fokus och potentiellt en energirik session. Samtidigt missar man idéer som uppstår utanför projektet och därför kan en kontinuerlig modell vara att föredra i vissa fall. Men där kan man i stället få perioder med mindre aktivitet, vilket kan vara ofördelaktigt.

Visst låter det här spännande? Nu kan du se hela föreläsningen via webb-tv

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar