fredag, april 11, 2008

Företagen missar att minska sin administrativa börda

Näringslivets Regelnämnd bjöd i dag in till konferens för att diskutera regelfrågor. I går beslutade regeringen om sitt förslag för regelförenklingar och på tisdag nästa vecka överlämnar näringsminister Maud Olofsson förslaget till Riksdagen. Olofsson inledde även konferensen med att berätta att regelkrånglet inte kan ändras i en handvändning. Det finns, enligt henne, en intern tröghet bland myndigheter och departement. Och en stor bov i dramat är svårigheten i att ändra invanda rutiner.

En av konferensens talare var Mats Sjöstrand, generaldirektör för Skatteverket. Han var besviken på företagen: endast 20 procent deklarerar elektroniskt! Detta trots att det både går snabbare och ger korrekta summeringar. Om man inte gör rätt går det nämligen inte att skicka deklarationen – så enkelt kan det alltså vara…

Eva Karin Hempel, ordförande i företagarutskottet, Lantbrukarnas Riksförbund konstaterade att en bra och tydlig regel är bättre än en enkel. Helt klart värt att fundera på, anser jag!

En annan intressant kommentar kom från Joakim Schaaf, tf chefsjurist Finansinspektionen, som ställde frågan om det är mätbar eller upplevd börda som är viktig.

På tisdag får vi se om Regeringen lever upp till de förväntningar de har skapat hos företagen om minskade kostnader för regler.

Trevlig helg!

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar