måndag, november 02, 2009

Biotechföretag uppmuntrar till innovation


Det amerikanska biotechföretaget Genentech har ett postdoc-program där de tar emot uppemot 120 nydisputerade forskare åt gången.

Programmet är en viktig del av Genentechs innovationsstrategi. Enligt forskningsansvariga Richard Scheller ger programmet ett konstant flöde av unga människor med olika bakgrund. Det bidrar till den innovativa, entreprenöriella och kreativa andan hos Genentechs forskningsavdelning. Samtidigt uppmuntras forskarna att jobba med högriskprojekt. Och ledningen förväntar sig att de flesta av projekten ska misslyckas.

Riktigt spännande upplägg tycker jag. Läs mer här:

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar