onsdag, december 09, 2009

Världspremiär på Estrad
På Estrad i går kunde vi, förutom den traditionella glöggen, bjuda på en liten världspremiär. Linköpingsforskarna Magnus Klofsten och Charlotte Norrman presenterade för första gången BizLoupe, ett verktyg de utvecklat för att hjälpa företagare och affärsutvecklare att ta tempen på utvecklingen i nya företag. Intresset var mycket stort, föreläsningssalen var fylld till bristningsgränsen.

BizLoupe bygger på den forskning som Klofsten presenterade i sin avhandling 1992, och som han har fördjupat sig i sedan dess. Norrman har bland annat dragit igång en inkubator, och har stor erfarenhet av teknikbaserat företagande. Tillsammans har de båda forskarna också utbildat uppemot 500 entreprenörskapsstudenter som har bidragit med värdefull input.

Klofsten och Norrman konstaterade att det är alltför vanligt att färska företagare snöar in på tekniken. De måste lära sig att se till helheten, och där kan BizLoupe vara till hjälp. Verktyget ger företagaren 69 påståenden att ta ställning till. Resultatet visar hur pass utvecklat företaget är när det gäller åtta kritiska hörnstenar: idé, produkt, marknad, organisation, kompetens, drivkrafter, kunder och övriga relationer.

Företagaren måste ägna sig åt alla dessa områden om företaget ska ha en chans att överleva. En idé är inte värd någonting om den inte har någon marknad. Och att uppvakta fel kunder ger heller inget klirr i kassan.

Vill du veta mer? Inom kort hittar du hela föreläsningen på ESBRIs webb-tv-sida. Ett referat från föreläsningen kommer också att publiceras på webben

Åse Karlén, redaktör på ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar