onsdag, januari 19, 2011

Det behövs nya tag för företag!

I går kickade vi igång Estradvåren tillsammans med Ulf Petrusson från Göteborgs universitet, som pratade i en välfylld lokal. Han pratade om både akademiskt och ”vanligt” företagande i dagens expansiva kunskapssamhälle.

Han gav oss först en bild av hur han ser på samhällsutvecklingen. Efter att ha varit bondesamhälle hade vi en period av industrialisering och lever numera i ett kunskapssamhälle. Vi agerar i en globaliserad värld och därmed ställs det helt nya och föränderliga krav på både företagare och anställda. Tidigare var arbetsuppgifterna avgränsade och klart definierade, men i dag krävs det nya grepp för att hantera utmaningarna kring innovationer på en global arena.

Det är inte alls självklart vilka affärsmodeller vi kommer att ha i framtiden, vilka som är hållbara på sikt. Det behövs ett kreativt tänkande för att hitta modeller som är till nytta och skapar värde för alla inblandade parter. Just att skapa värden är en av de stora utmaningarna i kunskapssamhället, menade Petrusson.

Det är också viktigt att säkerställa kvaliteten. Han tog upp varumärkesintrång som ett exempel. Vi har alla sett kopior på olika märkesvaror, exempelvis Rolexklockor som säljs billigt. Dessa kopior innebär ju inte någon risk för individen, men om det i stället handlar om mediciner kan det bli livsfarligt.

Vi köper en medicin i tron att den har ”rätt” innehåll, men eftersom den inte är kontrollerad vet vi inte vad medicinen egentligen innehåller – och har för effekter.

Det står klart att det är klurigt det här. Vem ”äger” innovationen och hur samarbetar man på ett bra sätt så att det gagnar alla? Ulf gav oss en del svar men väckte också många frågor.

Om du vill ta del av presentationen kommer den inom kort att finnas via webb-tv, håll utkik på vår webbplats!

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar