tisdag, januari 22, 2013

Med kulturen i fokus

Dominic Power och Johan Jansson.

Det handlar mycket om konst, kultur och kreativa näringar just nu. För oss här på ESBRI, men även i ett större samhällsperspektiv.

I morgon arrangerar vi årets första Estradföreläsning på temat Kreativitet, kvalitet och konkurrenskraft med exempel från just KKN-sektorn. Föreläsare är Dominic Power och Johan Jansson, båda forskare vid Uppsala universitet.

I nästa nummer av tidningen Entré handlar den längre tematexten om KKN. Prenumerera kostnadsfritt här om du inte redan finns i vårt register.

Nätverket NEKKU, där ESBRI har en koordinatorsroll, håller konferens och workshop 13 respektive 14 april. Mer info kommer inom kort på vår webbplats.

I det större perspektivet avslutades regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar vid årsskiftet. Det innebär att våren kommer fyllas av rapportering och slutredovisningar från de olika delprojekt som ingått i planen. NEKKU är ett sådant projekt, och konferensen 13 mars blir bland annat en redovisning av de diskussioner som förts inom nätverket.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar