måndag, januari 08, 2018

Intraprenörskap i bok och föreläsning

Vissa företag är mer innovativa och framgångsrika än sina konkurrenter. Vad beror det på? Kan man se några gemensamma drag mellan vinnarna? Och vad kan vi andra lära oss av dessa företag?

Birgitte Stjärne ställer frågor och ger oss många svar i boken ”Intraprenören – Nyckeln till innovation”. Hon beskriver hur man stärker möjligheterna till innovation. Framgångsrika företag är bra på att ta tillvara resurserna hos sina mest kreativa medarbetare. De här så kallade intraprenörerna har ofta speciella egenskaper och mycket stark drivkraft. Det krävs särskilda förutsättningar för att de ska lyckas på bästa sätt, och kunna skapa framgångsrika innovationer.

För att intraprenörer ska hitta sin fulla potential behövs ett positivt och stödjande arbetsklimat. Öppenhet och tillit är viktigt, medarbetarna måste känna att det är tillåtet att ta risker och göra misstag. Stödet behövs framför allt från ledningen, men även från övriga medarbetare – vilket är ledningens roll att understödja. Om företaget kan erbjuda utmaningar och stimulerande arbetsuppgifter ökar chanserna för ett innovativt tänk hos medarbetarna.

Tidsbrist och för lite ekonomiska resurser är vanliga hinder för att idéer ska komma fram. Är företagsledningen alltför fokuserad på vardagliga frågeställningar, kortsiktiga mål och operativa frågor finns sällan utrymme för innovationstänk. Och om det läggs för mycket resurser på kontroll och kvalitet i stället för på kunskap om hur man skapar innovativa strategier blir det svårt för intraprenörer att få gehör för sina idéer.

Det finns många fler förslag på hur man kan förbättra innovationsklimatet i boken. Missa inte heller årets första Estradföreläsning 23 januari. Då får vi besök av Katarina Blomkvist och Ivo Zander som föreläser under titeln Intraprenörskap – en dold potential i svenska bolag. De kommer bland annat gå in på vilka organisatoriska faktorer som främjar respektive hindrar ett levande intraprenörskap – och hur du kan påverka dem för att utveckla ditt företags intraprenöriella förmåga.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar