fredag, mars 16, 2007

Ta inte entreprenören ur barnen

KomTek är en kommunal entreprenörs- och teknikskola. Lite förenklat kan den liknas vid den kommunala musikskolan, men här är det frågan om att stimulera och utveckla barnens intresse för teknik och entreprenörskap.

Igår ordnade KomTek en nationell mässa i Stockholm. En av talarna var näringsminister Maud Olofsson. Hon nämnde bland annat att barn i grunden har en kreativitet och skaparkraft som vi måste tillvarata.

I ett tidigare blogginlägg reflekterade jag över behovet av entreprenörskap i grundskolan. Det handlar kanske inte om att föra in entreprenörskap i skolan. I stället borde vi ställa frågan: ” hur ska vi undvika att ta bort det entreprenörskap och den intuitiva förståelse för marknadsekonomin som våra barn verkar ha redan från början!”.

I sitt tal berörde Olofsson även att Sverige behöver ett företagsklimat i världsklass. Jag skulle vilja vända det till att det viktigaste är att utveckla ett företagarklimat i världsklass – för utan företagare inga företag, eller…? (även detta har jag tagit upp tidigare på denna blogg, bland annat här.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar