onsdag, juni 20, 2007

Detektivbyrå som inspirerar

I måndags och tisdags var jag i Köpenhamn. Detta då jag ingår i IDEAs advisory board (IDEA står för International Danish Entrepreneurship Academy)

Förutom själva advisory board-mötet på måndagen arrangerades ”IDEA International Conference 2007 on Higher Education and Entrepreneurship” på tisdagen.

En diskussion som fördes var vilka böcker och filmer som kan användas i undervisningen för att illustrera entreprenörskap. Bland de böcker som fördes på tal var Damernas Detektivbyrå – som jag tidigare har lyft fram i bloggen som en källa till inspiration (inlägget finns här).

Jag satt med i den avslutande paneldiskussionen tillsammans med bland andra Finn Junge-Jensen, rektor på Copenhagen Business School. Vi diskuterade hur vi kan fostra entreprenörer och skapa en kreativ miljö vid universitet och kom fram till att:

1) incitamentsstrukturen för de anställda på universitet och högskolor måste ändras om vi vill ha mer entreprenörskap i dessa miljöer
2) vi måste skapa en experimenterande miljö där många olika saker får prövas och misslyckanden är tillåtna. Professor Bill Gartner brukar använda begreppet ”fail forward”, det tycker jag är ett vettigt synsätt (här finns ett tidigare inlägg om detta).

Glad midsommar!

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar