torsdag, oktober 18, 2007

En bit kvar till världens bästa företagsklimat

Nyligen kom Världsbanken ut med sin årliga rapport "Doing Business" I den jämförs 178 länder vad gäller ett antal faktorer som påverkar företagsklimat, till exempel hur enkelt det är att starta och avveckla företag, eller hur lätt eller svårt det är att få krediter. Flexibilitet på arbetsmarknaden är en annan faktor som beaktas. Till slut görs en sammanvägd rankinglista över alla länder. Sverige återfinns på 14 plats.

Det är alltså en bit kvar tills regeringen uppnår sitt mål att Sverige ska ha världens bästa företagsklimat.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar