torsdag, oktober 25, 2007

Har företagen råd att bli miljövänliga?

I denna veckas TIME Magazine (29 oktober, 2007) finns deras årliga firande av hjältar. Inte helt oväntat handlar det i år om personer som på olika sätt arbetar med miljöfrågor. Här finns en rad spännande personporträtt, bland annat av en nobelpristagare. Och då tänker jag inte på Al Gore (även om han nämns), utan på Wangari Maathai som fick Fredspriset 2004. Han var den förste miljökämpen att få Nobelpriset (Här kan du hitta porträtten).

Även Business Week (29 oktober, 2007) hakar på miljötrenden och toppar omslaget med rubriken ”Little Green Lies”. En desillusionerad miljökämpe inom ett turistföretag är en av de som kommer till tals i artikeln. Grundtesen är att företag tänker för kortsiktigt och att många insatser av typen ”renewable energy credits” inte minskar utsläppen.

Efter att ha läst den senare artikeln började jag fundera på om vi verkligen ger företagen råd att bli miljövänliga? Om vi ser till den senaste floden av kvartalsrapporter får företagen ofta kritik för att vinsterna (de ekonomiska) är lägre än förväntat. Och företagen ”bestraffas” med sänkt aktiekurs. Hur ska det då gå för företag som vill bli mer miljövänliga, och därmed kanske i det korta perspektivet måste öka sina kostnader?

Antagligen är det bara vi konsumenter som i slutändan kan påverka detta, genom att visa i handling att vi uppskattar de miljömedvetna företagen. Frågan är om finansmarknaden kan se det här och börja ta hänsyn till det i sina analyser…

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar