fredag, oktober 24, 2008

Pris i ny kostym - och större än någonsin!

FSF-NUTEK Award har bytt kostym och blivit Global Award for Entrepreneurship Research. I och med detta har även Institutet för Näringslivsforskning gått in som en av instiftarna av priset. Kvar sedan tidigare är då FSF och NUTEK. Tack vare en generös donation från entreprenören och industrimannen Rune Andersson har också prissumman dubblats, och är nu på 100 000 euro.

Vi på ESBRI tycker givetvis att det är jätteviktigt att forskning om entreprenörskap, innovation och småföretag uppmärksammas - det är ju hela vårt syfte. I och med detta pris - nu större och bättre - ökar uppmärksamheten ytterligare. Bra jobbat!

Jonas Gustafsson, redaktör på ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar