fredag, mars 06, 2009

Fler kvinnor startar företag

I onsdags besökte jag NUTEKs intressanta lunchseminarium, där årsboken för 2009 presenterades. Förutom Maria Lindqvist från NUTEK och Bo Wictorin från Eskilstuna kommun, medverkade också Anders Flodström från Högskoleverket (tillika ordförande i ESBRIs styrelse) och Katarina Bonde, Kubi LLC.

Siffrorna i årsboken baseras på statistik fram till 2007, men NUTEK har försökt väga in de nya förhållanden som tillkommit genom finanskrisen under hösten 2008. Man kan se att nyföretagandet ökade kraftigt under 2007, från ca 36 000 nya företag/år till mer än 54 300 nystartade företag 2007. En avmattning noterades under hösten 2008, troligen beroende på den ekonomiska osäkerheten som rådde – och fortfarande råder.

Bland annat har andelen kvinnor som startar företag ökat. Förklaringen till detta är naturligtvis flera, men en orsak tros vara att det numera är lättare att starta företag inom vård och omsorg, samt inom frisk- och hälsovård – båda traditionellt kvinnodominerande branscher. Om detta tema handlar också en av vårens Estradföreläsningar.

Vi är nu mitt uppe i den värsta ekonomiska krisen på många år. Situationen kan påverka antalet företag på två sätt: a) man vågar inte starta företag på grund av det osäkra läget, eller b) man startar företag för att man har blivit av med sin anställning och inte har något annat alternativ.

Med största sannolikhet påverkas i alla fall företagens vilja att växa negativt. Och det är ju definitivt dåligt, eftersom Sveriges ekonomi är beroende av företag som är villiga att växa.

Låt oss hoppas att det vänder snabbt!

Helene Thorgrimsson, projektledare ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar