måndag, april 27, 2009

Möjligheter och fallgropar inom offentlig sektor

Förra veckan arrangerade ESBRI en Estradföreläsning om företagande i spåren av offentlig sektors omvandling. Docent Malin Tillmar från Linköpings universitet presenterade sin forskning om detta tema, där det finns både problem och möjligheter.

Förhoppningarna har varit – och är – stora på ökat företagande i och med avregleringen av offentlig sektor. I början av 1990-talet kom den första vågen av företag. Men hur gick det egentligen för dessa pionjärer?

Många av företagen finns inte kvar. De blev utkonkurrerade av storföretag som kunde lägga lägre bud vid entreprenadupphandlingarna. En hel del av dem som startade företagen är i dag arbetslösa eller till och med sjukskrivna. Företagare inom denna sektor har ofta bara en kund = kommunen. De är därför mycket sårbara. Om denna enda kund väljer en annan leverantör, finns oftast bara ett alternativ kvar: nedläggning.

Men erfarenheter från de privata initiativen kanske ändå ledde till förnyelse i de kommunala verksamheterna och bidrog till förbättringar för brukarna? Tyvärr visar det sig att verksamheten successivt återgår till att bli precis som förut. Så i slutändan verkar det inte finnas någon vinnare alls! Entreprenörerna blir arbetslösa och kommunen förlorar ett antal anställda med visioner och drivkraft. Brukarna förlorar dessutom sin möjlighet att välja hur de vill leva och bo.

En av föreläsningsdeltagarna sa: ”Jag fattar inte hur någon över huvud taget vågar starta företag inom denna sektor. Småföretagare i andra branscher har ju oftast många kunder, exempelvis blomsterhandlare eller klädaffärer. Men företagare inom vård och omsorg har bara en – om än stor – kund. Företaget står och faller med en kund!”

Finns då ingen lösning på det här problemet? Det pågår försök i ett antal kommuner, med exempelvis kundvalsmodeller och turordningsmodeller. Dessa ansatser står inför stora utmaningar och har ännu inte utvärderats, forskning pågår. Vi får hålla utkik efter Malins kommande presentationer.

Vill ni veta mer om den här Estradföreläsningen så kommer den inom kort att finnas att se via webb-tv i vårt bibliotek av tidigare genomförda föreläsningar. Registrera er här

Ni kanske hittar andra teman i biblioteket som också intresserar er?

Helene Thorgrimsson, Projektledare på ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar