fredag, januari 29, 2010

Avknoppningar – framtidens hopp eller hopplösa projekt?


Häromdagen arrangerade vi en föreläsning i serien Estrad. Forskarna Jonas Gabrielsson och Marie Löwegren från Lunds universitet presenterade resultat från sina studier om avknoppningar, det vill säga företag med ursprung i forskning vid svenska universitet och högskolor. Den här typen av företag beskrivs ibland som framtidens hopp, de ska skapa både lönsamhet och arbetstillfällen.

Men hur är det egentligen ställt med avknoppningsföretagen? Föreläsarna utgick från både egna och andras studier och påpekade att det finns en stor osäkerhet i jämförelserna mellan olika typer av företag. Mätmetoderna är olika, och det är svårt att jämföra äpplen och päron… Några kännetecken är ändå lätta att identifiera hos denna typ av företag:
  • Produkterna och tjänsterna som erbjuds är ofta unika och helt nya på marknaden – de har hög så kallad innovationshöjd.
  • Det handlar nästan aldrig om multifunktionsföretag, de är oftast specialiserade på en sak.
  • Tillväxten bland avknoppade företag är koncentrerad till några få företag. Det vanligaste är att ha inga eller få anställda.
  • Avknoppningsföretag verkar vara bättre på att överleva än ”vanliga” teknikbaserade företag. Och överlevnadsgraden verkar vara minst lika bra i Sverige som i andra länder. Återigen betonades en stor osäkerhet i jämförelserna eftersom både mätmetoderna och tidsperioderna är olika.
Under föreläsningen diskuterades också andra former av nyttiggörande. Det är ju faktiskt inte givet att avknoppningar är det bästa sättet. Forskare kan till exempel ta anställning i befintliga företag. Man kan också tänka sig att de flesta forskare är bättre på forskning än på marknadsföring, och att andra därför är mer lämpade att kommersialisera deras idéer.

Helt klart är i alla fall att det är viktigt att hitta många olika vägar till nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat. ESBRI och VINNOVA drar sitt strå till stacken genom att för andra året i rad arrangera From Research to Business – R2B. Det är en kurs som ger doktorander verktyg för att kommersialisera sina affärsidéer. Nästan alla deltagare från förra årets R2B la fram en affärsplan och flera av dem har redan startat företag. Hoppas det blir lika bra resultat i år!

/ Helene

PS: Vill du se hela föreläsningen om avknoppningar? ESBRIs webb-tv är kostnadsfri. Sajna upp dig här 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar