tisdag, februari 16, 2010

Företagare tog sig tid för team

I eftermiddags genomförde vi en välbesökt Estradföreläsning. Temat var team-baserat företagande, och talare var Tommy Larsson Segerlind (Södertörns högskola) och Karin Hellerstedt (Internationella Handelshögskolan i Jönköping). Av de 141 anmälda deltagarna var hela 91 företagare, det vill säga 65 procent! Det är faktiskt ganska häftigt. Att företagare tar sig tid att besöka våra events i den här utsträckningen tar vi på ESBRI som ett hedersbetyg.

Vi är också väldigt stolta över att ha lyckats skapa en plattform där akademiker och praktiker möts. På Estrad får företagare, policyfolk, rådgivare och många andra ta del av den senaste forskningen om entreprenörskap, innovation och småföretag. Och forskarna får direkt feedback på sina rön. Diskussionerna blir faktiskt ganska animerade emellanåt, och många dröjer sig kvar efter föreläsningen för ytterligare diskussion (bilden).

Under föreläsningen framkom bland annat att teamföretagare är mer innovativa än andra företag. Föreläsarna menade också att företagsteam ofta formas initialt från vänskaps- eller släktförhållanden, där förtroende och tillit redan är etablerat.

De pratade även en hel del om konflikter. Konflikter i team är vanligt, men är oftast positiva för innovationsprocessen. De ger dynamik och kreativitet. Splittring av team förklaras inte i första hand av konflikterna, utan av att medlemmarna i teamet hittar andra mer meningsfulla sociala relationer där de fortsätter sina affärsprocesser.

Företagsteam är ofta homogena när det gäller till exempel ålder och kön (om man inte är gifta med varandra, vilket också är vanligt). Lite lika barn leka bäst, alltså. Det har visat sig att heterogena team är mer kreativa, medan homogena team är mer effektiva. Vilken typ av team man bör satsa på beror alltså på företagets mål.

Ett konkret tips till teamföretagare var att använda en beslutsmodell med ¾ majoritet. Alltså om man är fyra i teamet ska tre vara överens innan ett beslut fattas. Då har man kommit en bra bit på väg mot konsensus, och besluten blir förankrade på ett bra sätt. Det innebär att man får ägna en hel del tid åt att övertyga varandra inom teamet.

Ett genomgående budskap i föreläsningen var att vi behöver fler alternativa berättelser om entreprenörskap som inte överdriver en enskild individs roll, men samtidigt inte glömmer bort människorna i dessa processer.

Här finns mer information om föreläsarna och oh-bilder från föreläsningen. Snart kommer föreläsningen även som webb-tv – håll utkik här!

/ Jonas

2 kommentarer:

  1. Hej
    Ni borde verkligen koppla detta till den idag rätt stora erfarenheten av medarbetarägda företag (arbetskooperativ) som finns i Sverige och iän högre grad i medelhavsområdet. Själv har jag hjälpt åtskilliga med besluts- och arbetsorganisation,konkretiserad i stadgar och kompanjonavtal genom åren i min roll som kooperativ rådgivare.

    SvaraRadera
  2. Ja, arbetskooperativ är absolut en intressant form av teamföretagande. Kanske kan bli ett ämne för framtida Estradföreläsning. Gäller bara att hitta någon som har spännande forskning kring det...

    SvaraRadera