måndag, februari 22, 2010

Inspirerande nätverksträff på Debaser

I lördags var jag på entreprenörskapseventet STHLM[fjutjör]. Det arrangerades av nätverket Sq2540sthlm och hölls på rockklubben Debaser Medis i Stockholm.

Det som drog till sig mest uppmärksamhet på eventet var nog ett ”speakers corner” med talare som Stina Oscarsson från Orionteatern och LO-basen Wanja Lundby-Wedin (som presenterades som ”fackets starkaste man” i programmet).

I sitt tal poängterade Wanja Lundby-Wedin att för henne är entreprenörskap något mer än bara företagande. Att det snarare handlar om ta-sig-församhet, drivkraft och kreativitet. Och hur man ska få utlopp för dessa egenskaper i livet och på sin arbetsplats, oavsett var man arbetar. Hon menade att det till stor del handlar om att ge bra förutsättningar genom ett jämlikt samhälle med jämlika arbetsplatser.

Wanjas tal låg i linje med hur arrangören Sq2540sthlm verkar se på entreprenörskap. På sin webb skriver de bland annat: ”Vi återtar begreppet entreprenörskap och fyller det med en innebörd som handlar om människor, vilja och drivkraft.”

Sq2540sthlm vänder sig först och främst till politiskt intresserade kvinnor mellan 25 och 40 i Stockholmsområdet. Initiativet till nätverket togs av kvinnor med bakgrund inom socialdemokratin, men har nu breddats till en vidare röd/grön inriktning. De driver bland annat ett mentorskapsprogram, som lanserades på eventet i lördags, samt anordnar bokträffar, politiska dinnerpartys och gravid- och babyträffar.

/ Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar