måndag, december 20, 2010

Forskning med (för)tjänst

När man pratar kommersialisering av forskning handlar det ofta om produkter. Men på Karolinska Institutet, KI, finns nu en kurs som specifikt inriktar sig mot tjänstekommersialisering: From science to service – business concepts for health care. Den kan ses som en systerkurs till From science to business – concepts in biotechnology, som har körts under SSES paraply i över 10 år. Båda kurserna belyser framförallt kommersialiseringsprocessen för idéer inom life science.

”Genom att fokusera på tjänster hoppas vi nå en studentgrupp som tidigare kanske inte varit så intresserad av den här typen av verksamhet. Det finns ingen tradition av entreprenörskap vid KI, och näringslivet är inte närvarande vid våra många yrkesutbildningar.”, säger Hanna Jansson, föräldraledig kursansvarig som var delaktig i utvecklandet av kursen.

Initiativet till att ta fram utbildningen togs av Adina Welander. ”Jag är läkare och doktorand och tog initiativet då jag själv letade efter information om just tjänsteinnovation/företagande. Diskussionen ledde till att UBE tog fram kursen jag letade efter. Jag har varit delaktig som biträdande kursledare, under såväl utvecklingsfas som under kursens lopp”, säger hon.

Kursen gavs för första gången nu under höstterminen 2010. Ett femtiotal studenter från bland annat KI och SU deltog, varav flera doktorander. Kursen har tagits fram i nära samarbete med inkubatorn SU Innovation. Upplägget har byggts runt inspirationsföreläsningar med experter från näringslivet, litteraturövningar och praktiskt arbete. Deltagarna har bland annat skrivit affärsplaner för tjänsteidéer som de har ”brainstormat” fram tillsammans med en kliniker. Flera av deltagarna visade sig även ha egna idéer som de ville utveckla, och såg kursen som den komplettering de inte visste att de behövde.

Kursen avslutades för en dryg vecka sedan genom att deltagarna fick pitcha sina idéer och grillas av riskkapitalisten Johan Bennarsten. Vinnarna Yashar Karimian Azari, Ihtiar Nur, Olivia Paul, Andreas Svensson, Jingwen Shi, och Åsa Thörnquist hade enligt Bennarsten ”en tjänsteprodukt som låg rätt i tiden, var skalbar och hade förutsättningar för att ta sig fram på marknaden internationellt.”

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar