tisdag, april 12, 2011

Det börjar med individen

Per Broomé, Karima Tice, Maud Olofsson och Maroun Aoun.
I dag var jag på ett välbesökt lunchsamtal på temat ”Hur stödjer vi Sveriges nyanlända entreprenörer?”, arrangerat av tankesmedjan Fores.

Samtalet inleddes av Per Broomé, forskningsledare vid MIM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare), Malmö högskola. Han drog huvuddragen i artikeln ”Föreställningar om invandrarföretagande” som han skrivit tillsammans med några kollegor. Artikeln baseras på data från Skåne och Broomé lyfte bland annat fram att företagande bland utlandsfödda finns i vitaliserande branscher som bidrar till tillväxt.

Sedan diskuterades frågor kring hur vi på bästa sätt kan stödja nyanlända i deras företagande. I diskussionen deltog näringsminister Maud Olofsson, Karima Tice, vd för Aman Care och årets företagare i Stockholms län (Företagarnas utmärkelse), samt Maroun Aoun, vd för IFS i Sverige (som för övrigt tilldelades det senaste ESBRI-priset).

Maud Olofsson menade bland annat att de generella näringspolitiska åtgärderna inte når de företagare som är i störst behov av dem. Dessa åtgärder måste därför designas om så att de passar alla.

Karima Tice, och flera andra, lyfte fram att det börjar med individen. Beroende på vilken bakgrund och erfarenhet en etnisk svensk (vad det nu är) eller en utlandsfödd person som satsar på eget företagande har, kan det behövas olika typer av stöd och åtgärder. Det tror jag är oerhört viktigt. Och det är från den utgångspunkten vi måste jobba.

Kolla gärna in ESBRIs samlingssida om företagare med utländsk bakgrund: www.esbri.se/utland

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar