torsdag, oktober 27, 2011

Konsten att leva på sin konst

En av inspiratörerna som besökte workshopen var professor Bill Gartner. Han är känd för sin lite annorlunda forskning om entreprenörskap och kreativitet, ofta med koppling till konsten.
Många utövare av kulturella och konstnärliga yrken är egenföretagare. Men hur väl förberedd för livet som företagare blir man under sin utbildning? Det är en konst att leva på sin konst och här behövs åtgärder, menar många. En sådan åtgärd, som ligger under regeringens satsning på kulturella och kreativa näringar, är ett nätverk som ska leda till mer entreprenörskap inom högre konstnärliga utbildningar.

Som vi tidigare skrivit om är ESBRI koordinator för nätverket, som drivs i Tillväxtverkets regi. Syftet är att ta tillvara och sprida de erfarenheter som finns kring entreprenörskap och företagande på konstutbildningar runtom i landet. Tanken är såklart att utbytet i förlängningen ska främja studenterna – de ska ges kunskap och verktyg att leva på sin konst.

Tisdag-onsdag denna vecka hölls den första workshopen i Göteborg. Totalt deltog runt 20 personer i mötet. En stor del av arbetet handlar om att dela erfarenheter inom nätverket: Hur gör ni? Fungerar det? Hur examinerar ni? Vilken litteratur och andra läromedel använder ni? Vilka samarbetar ni med?

Vi fick också besök av ett antal gäster och inspiratörer, till exempel en grupp konstnärer, artister och entreprenörer från Kenya och entreprenörskapsprofessorn Bill Gartner. Även säljcoachen och författaren Ulla-Lisa Thordén och Karl Palmås, som forskar inom socialt entreprenörskap, gjorde gästspel.

I nätverket ingår representanter från fler än 15 lärosäten, bland annat Operahögskolan, Textilhögskolan i Borås, Göteborgs universitet, Konstfack, Umeå universitet och Malmö högskola.

Workshopen hölls i Nätverkstans lokaler i centrala Göteborg. Ett stort tack till dem för att vi blev så väl emottagna!

Nätverksarbetet fortsätter under hela 2012, med en workshop på våren och en på hösten. Tanken är också att arbetet ska bli bestående i form av en resursbank.

Från ESBRIs sida deltog min kollega Christina Eriksson och jag under workshopen.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar