onsdag, juli 10, 2013

Kultur ger innovationer!

Almedalsveckan 2013 är slut sedan några dagar tillbaka. På väg till veckan är man full av tillförsikt inför alla intressanta seminarier och möten som väntar. På väg därifrån handlar det mest om att försöka smälta allt man varit med om.

Den här bloggen var tänkt att vara färdig direkt efter veckans slut, men som så många andra har jag lidit av viss post Almedalssyndrom. Efter en kortare Gotlandsturné med familjen börjar den klinga av så smått.

Förutom att vi på ESBRI arrangerade ett eget seminarium om kulturella och kreativa näringar (KKN), sprang vi på många andras. Helene var till exempel på ett som hette Från idé till innovation –Astrids utovation.

Jag gick på flera seminarier inom just kultur och kreativitet, till exempel ett som Länsteatrarna arrangerade om kulturens roll idet moderna samhället. En av de medverkande var den kända kulturekonomen Pier Luigi Sacco. Han pekade bland annat på konstens viktiga roll inom företagande och innovationer. Konstnärer som kliver in som ”konsulter” i företag kan få de anställda att tänka som att det inte ens fanns någon låda. Han lyfte också fram kopplingen mellan kulturellt deltagande och innovationsgrad i ett land. Alltså ju fler som tar del av kulturen, desto fler innovationer. Det här skrev vi om i tidningen Entrés temanummer om Kultur. Alla texter och en hel del extramaterial finns samlat här.

Sacco menade vidare att Sverige har en särställning i Europa när det gäller kulturfrågor. Här finns en öppenhet som saknas i många andra länder.

En annan fråga som berördes var hur sammanlänkade olika kulturyttringar är, inte minst när det gäller KKN. Politikerna får inte tro att de kan dra ner på satsningar på klassisk musik och lägga allt krut på exempelvis dataspel för att det är där pengarna finns. Dataspelsbranschen är helt beroende av skolade musiker (och av bra berättare, designers etc). Den här sammanlänkningen kommer att öka i framtiden, slog Sacco fast.

Seminariet var upplagt som ett samtal mellan Pier Luigi Sacco och Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup. Även om stämningen dem emellan hela tiden var artig, så hördes en hel del upprörda röster bland publiken. Och det var väl inte främst Saccos uttalanden man upprördes över…

Efter samtalet följde en diskussion med Christer Gustafsson, professor Uppsala universitet, David Karlsson, idéhistoriker Nätverkstan, Nima Sanandaji, Samhällsdebattör och Lisa Pelling, programchef Global utmaning. Hela seminariet finns att se här.

Även ESBRIs seminarium ”Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag” filmades och finns att se på vår Bambusersida. Tyvärr hade vi lite teknikstrul, så det är uppdelat på flera klipp. Småningom hoppas vi kunna lägga upp en bättre version direkt på vår webb-tv.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar