fredag, februari 21, 2014

Scouterna gör som Google

Jag deltog nyligen i ett frukostseminarium arrangerat av VINNOVA. På seminariet gav Annika Steiber en inblick i sin forskning om varför Google är ett av världens mest innovativa bolag. Vi skrev om hennes avhandling för ett par år sedan och i mars kommer en bok med mer spännande fakta från hennes forskningsprojekt.

Annika menar att kärnan i Googles verksamhet är att samla all världens information och göra den tillgänglig för allmänheten. Alla anställda i företaget är ansvariga för innovationsarbetet, allt genomsyras av innovation. Man fokuserar både på individualism och mångfald.

Google har blivit så framgångsrika bland annat tack vare att de har rekryterat rätt människor. De har också byggt upp en stark företagskultur. Organisationen är designad för att stärka denna kultur, och även för att stötta sina individer att prestera och skapa nytt i linje med företagets filosofi.

Publiken bjöds in till diskussion, och Josefine Larsson hade en intressant synpunkt. Hon menade att det finns många organisationer i civilsamhället som näringslivet skulle kunna lära sig mycket av. Hon är ordförande i scouterna och de har ungefär samma ”lagar” som Google: En väl inarbetad metod för att stärka ungdomar, tydliga koder för hur man uppför sig mot varandra etcetera.

Låter det här temat spännande? 7 april besöker Annika Steiber ESBRIs Estrad. Då får vi veta mer om vad som lett till Googles framgångssaga, och vad man som företagare kan lära sig av Google.

Hoppas vi ses där!

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar