fredag, december 09, 2016

Gästblogg: Hur en tidningsartikel ledde till tillväxt

Vi som jobbar på ESBRI är alltid intresserade av att höra om våra aktiviteter ”funkar”. Till exempel om deltagarna på Estrad knyter nya kontakter, eller om läsarna av Entré lär sig något nytt. Därför blev vi otroligt glada när vi kom i kontakt med Anette Rhudin på Inova. Hon är bland annat projektledare för EU-projektet Tillväxtmotor. I sin gästblogg berättar Anette om hur forskningsbaserad kunskap i Entré väckte en idé som har lett till konkreta resultat i 20 värmländska företag. Inspirerande! /Åse

Att läsa tidningen Entré kan leda till 24 nya jobb, 31 miljoner kronor i ökad omsättning och en förbättrad lönsamhet med 5 miljoner kronor. Det är det gemensamma resultatet för 20 små och medelstora företag i Värmland som just nu är en del av EU-projektet Tillväxtmotor.

Jag ska ta det från början.

I Entré nr 3 2013 läste jag en artikel som gav liv åt fler tankar än vanligt. Det var forskarna Börje Johansson och Hans Lööf som berättade om företags förmåga att ta till sig extern och intern kunskap för att omsätta den i innovationer och tillväxt. Det handlade bland annat om att faktiskt skörda från sin omgivning.

Mina tankar konkretiserades och blev till ord i form av en projektansökan till Tillväxtverket – och ansökan beviljades. Det jag såg framför mig var en tillväxtmotor. Jag ville få chansen att testa idén att på ett strukturerat, medvetet och jämställt sätt tillföra företag extra kraft för att utvecklas och växa. Jag såg möjligheter att direkt omsätta forskarnas resultat i praktisk handling.

Målen med projektet Tillväxtmotorn är tydliga – att höja företagets omsättning, öka lönsamheten och skapa fler jobb.

En tillväxtmotor är bemannad med fyra personer. Två kvinnor och två män – med olika profil, kompetens och erfarenhet. En person med analytisk förmåga och ekonomikompetens. En empatiker med tydligt kundperspektiv. En person med erfarenhet av att driva företagets interna processer. Och en kreatör och innovatör som rör till det lite.

Det finns de som ser tillsättandet av en tillväxtmotor som första steget mot en extern styrelse. Själv menar jag att en tillväxtmotor även på sikt kan vara den bästa dragkraften för utveckling för många företag. Det ger möjligheter att jobba mer fritt och kreativt.

Under projekttiden 2015-2017 träffar företagsledning och ägare sin tillväxtmotor fyra gånger om året. Vårt projekt har varit igång i snart två år. Nu i halvtid har vi sammanställt statistik för att jämföra utgångsläge med nytt läge i företagen.

Det råder inget tvivel om vilka krafter som finns i en tillväxtmotor. Hoppa tillbaka till första raden i den här texten en gång till så ser du vad jag menar.

Gör gärna också en egen räkneövning för vad som skulle hända om många fler än våra 20 projektföretag får en tillväxtmotor. Den genomsnittliga omsättningsökningen har varit 1,55 miljoner kronor i de värmländska företagen. Enligt statistik från SCB:s företagsregister finns det 916 839 små och medelstora företag i Sverige (upp till 49 anställda, 2015).

Om alla dessa tillsätter en tillväxtmotor kan alltså Företagssverige öka sin totala omsättning med 1 421 miljarder kronor. 1,4 biljoner kronor. Min miniräknare klarar faktiskt inte ens att hantera så stora pengar!

Fortsätt att läsa tidningen Entré. Kanske väcker du också en tanke, som får ord, som bidrar till tillväxt.

/Anette Rhudin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar