torsdag, januari 26, 2017

Prisat plattformstänk

Fotograf: Ola Jacobsen.
Nu har ytterligare ett spännande tävlingsår avverkats i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt. Uppsatserna började droppa in under våren 2016 och i juni rasslade många bidrag in i inboxen. Hela 78 uppsatser från de flesta av landets universitet och högskolor tävlade, och en kvalificerad jury har efter ett tufft arbete under hösten utsett fyra vinnande bidrag. Vinnarna korades för en stund sedan i samband med Vinnovas innovationsdag.

Nytt&Nyttigt är en uppsatstävling som arrangeras av ESBRI och Vinnova. Syftet med tävlingen är att uppmuntra studenter vid svenska universitet och högskolor att skriva uppsatser om innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Vi ser att tävlingen bidrar till nya och nyttiga idéer för varje år får vi massor av intressanta bidrag från tävlingssugna studenter.

Förstapriset och ett resestipendium om 30 000 kronor vanns av Erik Leijon och Joanda Svenheden från Göteborgs universitet för uppsatsen ”Platform Thinking”. Författarna resonerar på ett konstruktivt sätt om de utmaningar som etablerade industribolag står inför när spelreglerna på marknaden förändras radikalt genom nya aktörer och nya värdeerbjudanden.

Andra priset och ett resestipendium om 20 000 kronor gick till Frida Foreby, Majken Tammisto och Rickard Åberg från Lunds universitet för bidraget ”Exploration and exploitation activities in start-ups: The role of network participation”. I uppsatsen undersöker författarna hur små nystartade företag hanterar dilemmat mellan att söka nya möjligheter (exploration) och satsa på den affärsmöjlighet som finns inom räckhåll (exploitation), främst genom deltagande i nätverk.

Tredjepriset var i år delat och två stipendier om 10 000 kronor gick till studenter från två olika lärosäten.

Det ena tredjepriset tilldelades Frida Magnusdotter Ivarsson och Sara Frykman från Göteborgs universitet för uppsatsen ”Up for dinner with strangers? A case study of AirDine focusing on the consumer's creation of social capital in the sharing economy”. Frida och Sara har undersökt hur, och i vilken form, socialt kapital skapas i delningsekonomin. De har bidragit med ett konsumentperspektiv samt diskuterat de sociala dimensionerna av värdeskapande i delningsekonomin.

Det andra tredjepriset gick till Linnea Carlsson och Caroline Johansson från KTH. Deras bidrag består av en fallstudie där ambitionen är att försöka förstå relationen mellan ett ökat kundperspektiv och prestation. Avsikten är att få en djupare förståelse för hur kundinsikter kan medföra förbättringar i form av exempelvis högre lönsamhet och kortare ledtider.

Juryn tilldelade också fyra uppsatser varsitt hedersomnämnande:

”Att höras genom bruset – En fallstudie om hur ett bioteknikföretag inom cancerindustrin implementerar sin produkt på en marknad med hög konkurrens” skriven av Daniella Roppen Magnusson från Mälardalens högskola

”Paradoxical Governance: A study of how CIOs combine innovation and efficiency through IT governance” av Jacob Torell och Jesper Mattsson från Göteborgs universitet

”Knowledge Sharing Between Early Stage and Mature Start-ups within University Incubators” med författarna Paola Jo och Therese von Hackwitz från Chalmers tekniska högskola

”Value of Accelerator Programs: An Analysis of the Value Perception of an Accelerator Program” skriven av Matilda Berntsson och Krum Valkov från Chalmers tekniska högskola

Juryn har detta läsår bestått av Martin Andersson, professor Lunds universitet, Magnus Aronsson, vd ESBRI, Sofia Börjesson, professor Chalmers, Chris Heister, landshövding Stockholms län, Jeaneth Johansson, biträdande professor Luleå tekniska universitet, Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör Vinnova, Joakim Wincent, professor Luleå tekniska universitet och Susanne Ås Sivborg, generaldirektör PRV. Ordförande för juryn var Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova.

De vinnande uppsatserna var mycket läsvärda. Kolla gärna in sammanfattningarna som finns att läsa på Nytt&Nyttigts webbplats.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar