fredag, oktober 02, 2009

Entreprenörskap som förändrar samhället – och ger klirr i kassan

Det behövs fler samhällsentreprenörer i Sverige, och fler innovativa idéer i samhällets tjänst. Det skriver Eva Moe i förordet till Entrepreneurship in the Name of Society (KK-stiftelsen, 2009), en engelsk kortversion av Samhällets entreprenörer – En forskarantologi om samhällsentreprenörskap, som kom tidigare i år. ESBRI skrev om den här. Redaktörer för boken är forskarna Malin Gawell, Bengt Johannisson och Mats Lundqvist. I sitt inledningskapitel skriver de bland annat att samhällsentreprenörskapet kan påverka samhället på många olika sätt: som en mobiliserande kraft, som en innovativ kraft och som en värdeskapande kraft. Ibland kan det till och med leda till radikala samhälleliga förändringar.

Och fler håller med om att samhället tjänar på att entreprenörer engagerar sig i sociala frågor. Centerpartisterna Kenneth Johansson och Birgitta Sellén skriver i en motion till riksdagen att det de kallar för socialt företagande kan ha en samhällsekonomisk vinst på upp till en miljon kronor per person och år. Med motionen vill de att: ”arbetet med att underlätta för och stimulera socialt företagande ska intensifieras.”

Ett nyligt exempel på hur näringslivet engagerar sig i samhällsfrågor är Björn Carlsons och Niklas Zennströms inlägg om miljöfrågor i Östersjön som de skrev om på DN debatt. Zennström har för övrigt en fond som arbetar just med att stödja bland annat socialt entreprenörskap.

Samhällsentreprenörskap är inget nytt, men kanske viktigare än någonsin när vi står inför stora samhälleliga utmaningar i form av klimatförändringar och ekonomisk kris. Och, det finns ju pengar att tjäna – både för samhället och för den driftiga entreprenören!

Jonas Gustafsson, Redaktör på ESBRI.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar