måndag, oktober 26, 2009

Tänkvärt om kompetens och skola

Vill tipsa om en läsvärd artikel skriven av Thomas Friedman, författare av bland annat ”The World is Flat”.

I den lyfter Friedman fram, utan att explicit säga det, att det är de kreativa, innovativa och entreprenöriella personerna som kommer att klara sig bäst i och efter krisen. De som är passiva arbetstagare i meningen att de väntar på att någon ska ”hand them work”, kommer att få vänta.

Inte minst utbildningsminister Jan Björklund och hans medarbetare på utbildningsdepartementet bör begrunda slutorden: ”So our schools have a double hard task now – not just improving reading, writing and arithmetic but entrepreneruship, innovation and creativity.”

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar