fredag, april 16, 2010

Företagande i stora, vida världen på webb-tv:n

I onsdags föreläste Sara Melén och Emilia Rovira Nordman, båda forskare vid Handelshögskolan i Stockholm på Estrad. Temat var ”born globals”, det vill säga företag som är internationella från start.

Föreläsarna pekade på att internationalisering ser annorlunda ut i dag, jämfört med för 15-20 år sedan. Tidigare var det vanliga att företag som etablerade sig internationellt började i länder som liknar vårt, exempelvis Norge eller Danmark. Man drog sedan nytta av de erfarenheterna när man fortsatte expansionen till andra länder. Internationalisering skedde stegvis och tog sin tid.

Numera etablerar sig allt fler företag väldigt snabbt, även utanför norden. De ser hela världen som sin marknad redan från start. Ofta drar grundarna inledningsvis nytta av sina personliga nätverk, eftersom de har begränsade resurser och inte har hunnit utveckla affärsnätverk som är kopplade till företagen.

Sara Melén och Emilia Rovira Nordman tog också upp vilka fällor born global-företagen möter, och hur man kan vända fällorna till framgångsfaktorer.

Vill du veta mer? Hela föreläsningen finns nu att se via webb-tv. Det är kostnadsfritt och du registrerar dig här.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar