måndag, april 19, 2010

Team, spökskepp och etnicitet på Forskardagen

På torsdag (22 april) genomför Södertörns högskola sin Forskardag som är kostnadsfri för deltagarna. En av de medverkande forskarna är Tommy Larsson Segerlind. Han kommer att berätta om sin forskning kring teambaserat entreprenörskap, något som han bland annat har studerat inom Tetrapak och ett polskt företag i förlagsbranschen.

16 februari föreläste Tommy Larsson Segerlind, tillsammans med Karin Hellerstedt, på ESBRIs Estrad. Då konstaterade han att teamet är en utmärkt plats för att skapa, forma och implementera idéer. Konflikter är vanligt förekommande, men de kan vara positiva för den kreativa processen.

”Intressen, idéer och affärsidéer stöts och blöts. Teamets medlemmar måste bevisa för varandra vad man vill. Det ger många gånger en dynamisk och kreativ enhet, men kan också vara förödande för gruppen”, sa Larsson Segerlind under Estradföreläsningen. På ESBRIs webbplats kan du läsa ett referat eller se hela föreläsningen som webb-tv.

Deltar du i Forskardagen får du dessutom lära dig mer om spökskepp, etnicitet i forntiden, muslimsk aktivism och nya EU-medlemmar.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar