tisdag, juli 05, 2011

Forskare blir inte bra företagare – eller?

Claes de Neergaard, Saeid Esmaeilzadeh, Ulrika Stuart Hamilton, Karl Wennberg, Caroline Wigren
Bör forskare bli företagare? Den frågan var utgångspunkten för ett seminarium som Entreprenörskapsforum arrangerade i förmiddags. Medverkade gjorde bland andra forskarna Karl Wennberg från Handelshögskolan i Stockholm och Caroline Wigren från Lunds universitet.

Wennbergs svar var: Nej, forskare blir nog inga bra företagare. Han har tillsammans med ett par kollegor jämfört avknoppningar från företag med avknoppningar från akademin. Resultaten visar att företagsavknoppningarna omsätter mer och har högre överlevnadsgrad än de från akademin. Däremot bidrar företag som har sitt ursprung i universitetsvärlden i större grad till sysselsättningen.

Wennberg menad att även om det såklart finns ett antal universitetsavknoppningar som går bra, är företagsavknoppningarna klart fler och går bättre. Han föreslog därför att mer fokus borde läggas på att stödja och underlätta även dessa avknoppningsprocesser.

Caroline Wigren höll inte riktigt med. Hon menade att forskare inte alls är värdelösa på kommersialisering. Och akademiskt entreprenörskap behöver inte alltid handla om att forskare kommersialiserar sin egen forskning. Det kan exempelvis också handla om en lärare som startar företag som inte bygger på forskning. Det är viktigt att inte ha en för snäv syn på detta, ansåg Wigren. Hennes slutsats var att satsningarna på akademiskt entreprenörskap bör fortgå, det är fortfarande inte speciellt meriterande att starta företag inom akademin.

Inbjuda att kommentera forskarnas resultat var Saeid Esmaeilzadeh, vd, Serendipity Innovations och Claes de Neergaard, vd, Industrifonden.

Esmaeilzadeh inledde med att konstatera att företagsvärlden och akademin har olika drivkrafter. Forskare drivs av kunskapsgenerering, medan ekonomin är det viktigaste för företagare. Han menade därför att det kan vara lite knäppt att försöka göra till exempel en professor i kärnfysik till entreprenör. Nästan lika knäppt som att göra en entreprenör till professor i kärnfysik.

Neergaard sa att deras utgångspunkt på Industrifonden stämde ganska bra överens med Karl Wennbergs: Avknoppningar från företag är bättre. Personerna som kommer därifrån har tränats i hur företagande går till på ett annat sätt än de som kommer från akademin. De kan därför läsa marknaden bättre och väljer projekt med snabbare avkastning.

/Jonas

2 kommentarer: