torsdag, december 13, 2012

Affärsmodellen rymmer potential

CBI, Centre for Business Innovation, är ett forskningscentrum vid Chalmers som fokuserar på att skapa handlingsbar kunskap – för innovation. Joakim Björkdahl är forskare på CBI, vi fick en pratstund med honom.

Hej Joakim, vad hände på CBI 4 december?
Vi behandlade frågeställningar, teorier och praktiska metoder för affärsmodellsinnovation under CBI-dagen som genomfördes för tredje året i rad. Vi hade runt 40 deltagare, både från storföretag och start-ups. CBI-dagen vänder sig till entreprenörer, riskkapitalister, intraprenörer, produktchefer, innovationsstrateger och andra som arbetar med att utveckla nya affärer – eller förändra existerande.

Varför har ni valt att fokusera på affärsmodellsinnovation?
Företag förlitar sig till stor del på produkt- och tjänsteinnovationer för att driva lönsam tillväxt. De är och har varit viktiga för företag under decennier, men dagens ökade specialisering och internationella konkurrens har resulterat i att innovation av affärsmodellen blivit allt mer avgörande för företags lönsamhet och överlevnad. Här finns en stor potential.
Vanligtvis tänker företagen mest i termer av teknologi och produkter, och utgår från sin existerande affärsmodell när de lanserar nya erbjudanden. Men forskning visar att det ofta är mer lönsamt att ha en bra affärsmodell och en medioker teknologi/produkt, än en medioker affärsmodell med en fantastisk teknologi/produkt!

Vad stod på schemat under CBI-dagen?
Under dagen fick vi ta del av föredrag från både erfarna praktiker och forskare om hur ett företag kan arbeta praktiskt för att utveckla sin affärsmodell. Vi diskuterade för- och nackdelar med dagens verktyg. Ett skarpt praktikfall gällande affärsmodellsutveckling ingick. Deltagarna fick försöka omformulera dagens affärsmodell. Det är ett bra sätt att snabbt sätta sig in hur man praktiskt, i grupper, kan arbeta med affärsmodeller. Det ger också väldigt mycket för fallföretaget att få andras syn på affärsmodellen. Slutligen fick vi också höra hur det är för ett företag att utmana och slå sig in i en mogen bransch med en ny affärsmodell. Även här hade vi en övning som relaterade till det aktuella företaget.

Vilka erfarenheter tar du själv med dig från dagen?
En insikt var att företag inte är så vana att tänka i termer av affärsmodeller. Jag tror att mer behöver göras för att överbrygga gapet mellan praktik och forskning.

Joakim Björkdahl nås på joakim.bjorkdahl@chalmers.se

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar