torsdag, mars 06, 2014

Sverige töms på livsvetenskap

I går släpptes VINNOVA-rapporten ”Global trends with local effects – The Swedish Life Science Industry 1998-2012” med den ganska dystra prognosen att fler företag inom life science, eller livsvetenskap, troligen kommer att lämna Sverige framöver. Om vi inte gör något åt klimatet för forskning och innovation inom området. Som att förbättra samverkansmöjligheter för akademi, sjukvård och företag och öka incitamenten för klinisk forskning. Rapportförfattaren Anna Sandström menar också att kopplingarna mellan IT och livsvetenskap behöver stärkas.

Det pågår en strukturomvandling i den här branschen, 300 000 jobb har försvunnit globalt de senaste åren varav 4 000 i Sverige. Och konkurrensen mellan länder är hård, många inför skattelättnader och annat för att locka till sig investeringar. Både från läkemedelsjättarna, de så kallade big pharma, och från de mindre tillväxtbolagen.

I Entré nr 1-2012 skrev vi om det här ämnet, under temat ”Svensk läkemedelsindustri i gungning – Samarbete är botemedlet”. I nr 4 samma år skrev professor Christian Berggren på Åsikten att vi borde kika på hur Danmark gör. Medan Sveriges Astrazeneca skär ner, går det bara dejligt för danska Novo Nordisk som är på god väg att bli Nordens högst värderade företag. Något som bland annat har med ägandeförhållanden att göra, menar han.

IVAs vd Björn O Nilsson var en av dem som medverkade i ovan nämnda temaartikeln. Han påpekade att det främst är de stora bolagen i branschen som krisar, många av de små går bra och läkemedelsförsäljningen ökar. Som föregångsregion nämnde han, förutom Silicon Valley, även Israel som är starka både inom IT och bioteknik

- Entreprenörskapet är så starkt att man får mittbena redan på flygplatsen, sa Nilsson.

/ Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar