fredag, september 09, 2016

Inkubatorerna missar akademikerna


Olof Ejermo och Anna Ragén i diskussion om inkubation på SNITTS-konferensen.
I dag var jag på SNITTS årskonferens Innovation by Collaboration och tog del av ny forskning kring inkubatorers roll för akademiskt entreprenörskap. Olof Ejermo, CIRCLE vid Lunds universitet presenterade sin rapport ”Den svaga länken? Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet” och Anna Ragén, Örebro universitet, presenterade kollegan Christina Öbergs rapport ”Varför minskar antalet idéer från akademin till inkubatorer?”.

Ejermo och Ragén konstaterade att inflödet av idéer från akademin till inkubatorer har minskat stadigt sedan 2007. Näringslivets idéer har ökat, medan fristående innovatörers idémängd har hållit sig på ungefär samma nivå. Från offentlig sektor kommer bara ett fåtal idéer in till inkubatorerna.

Utvecklingen sammanfaller med hur inkubatorprogrammen har ändrat inriktning över åren. 2005–2012 var de inriktade på nischade företag, 2013–2014 låg fokus på tillväxt och exportmarknader, och i dag är det excellens och born globals som gäller.

Att akademikers idébidrag har minskat kan ses som ett problem, av flera anledningar. En är att idéer från akademin skiljer sig från idéer som kommer från andra håll i samhället. De kan vara viktiga som inspiration för andra. Och att ha erfarenhet av kommersialisering kan dessutom hjälpa forskarna att bli bättre forskare. Olof Ejermo pekade också på att studenter förmodligen är den viktigaste länken mellan akademi och samhälle.

- I dag finns en trend att bara de allra bästa idéerna väljs ut av inkubatorerna – idéer som kanske hade klarat sig även utan det stödet. Det gäller att vara medveten om hur selektionen fungerar, sa han.

Två sätt att öka det akademiska entreprenörskapet presenterades under seminariet. Det ena är att ge dem särskilt utrymme i inkubatorprogrammet genom att helt enkelt vika ett antal platser åt akademiska idéer. Det andra är att söka alternativa vägar för hur forskning och utbildning kan bidra till innovativa avknoppningsföretag.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar