måndag, september 13, 2010

Anna König Jerlmyr: Invandrade entreprenörer en framgångssaga


18 juni arrangerade ESBRI, tillsammans med amerikanska ambassaden, en konferens om företagare med utländsk bakgrund En av programpunkterna gick ut på att representanter från riksdagspartierna fick ge sin syn på frågan. Tiden var knapp, så vi bjöd in de sex partier som deltog att utveckla sitt resonemang på esbribloggen. Nedan följer Anna König Jerlmyrs (M) inlägg.

För mig som tycker om frihet och egna initiativ är det naturligt att känna starkt för entreprenörskap och företagande. Det finns ett par extra viktiga ”därför” som gör att jag tycker om entreprenörskap.

Det ena därför har ett bredare samhällsanslag. Det är entreprenörer och företag som ligger till grund för den tillväxt och det välstånd vi i dag har. Det andra därför är lite mer åt det filosofiska hållet. Jag tycker helt enkelt om att människor omsätter sina drivkrafter och kunskaper i någonting som de tror på. Jag tycker om att det finns människor som arbetar med en vision för vad de vill uppnå och hur de ska nå dit. Det är fantastiskt att se människor skapa och forma en tillvaro, med eget företagande som sin bas.

Det finns många sätt att skapa och forma sin tillvaro. USA är ett land där företagandet och entreprenörskapet har starka rötter och där invandringen varit stor. Invandringen har historiskt sett varit en viktig faktor för USA:s ekonomi, då många av de som invandrat till landet utvecklats till storartade innovatörer och entreprenörer. De invandrade entreprenörerna är i många fall en framgångssaga.

Det finns goda möjligheter för Sverige att utvecklas på samma sätt som USA gjort. Sveriges befolkningstillväxt de senaste åren utgörs till 90 procent av invandring. I dag bor det ungefär en miljon människor i Sverige som fötts i ett annat land. Den samlade köpkraften hos personer med utländsk bakgrund bedöms motsvara 200 miljarder kronor per år. Det finns i dag ungefär 70 000 företag som drivs av personer med utländsk bakgrund och 75 procent av utlandsfödda ungdomar kan tänka sig att starta eget företag.

Det är positivt att så många vill bli egna företagare. Regeringen har, under en mandatperiod med bitvis mycket tufft ekonomiskt klimat, gjort en del för att underlätta och stimulera nyföretagandet. Det vill Alliansen fortsätta att göra, om vi vinner valet. Några av insatserna är: insatser för exportfrämjande förstärks och inriktas mot små och medelstora företag, fortsätta med regelförenklingsarbetet samt att stärka rådgivning och mentorskap för företagare, inte minst för företagare med invandrarbakgrund.

Det sägs att man ibland inte ser skogen för alla träden. Jag tror att det kan vara på samma vis med invandrade svenskars kompetens och kunskaper. De kan andra språk, de kan andra kulturer, de känner till affärskulturen och de har nätverken. Kompetens som skulle hjälpa både enskilda företag och Sverige att göra bättre och fler affärer. Ändå verkar det som vi ofta missar all denna kompetens, trots att vi har den alldeles intill oss. Vi måste gemensamt bli bättre på att ta till oss och dela med oss av varandras kunskaper. Det kommer att vara en nyckelfråga för skapandet av välstånd.

Anna König Jerlmyr, riksdagsledamot (M)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar