onsdag, september 22, 2010

Family business Australia

För ett par veckor sedan lunchade jag med några vänner från Australien. Över en sushi vid Odenplan gled samtalet in på en av mina vänners forskningsområde: familjeföretagande. Min vän, Andrew Trotman, har nämligen nyligen påbörjat sin doktorandutbildning vid Bond University, söder om Brisbane.

Sverige, och speciellt Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har i många år varit internationellt framträdande inom familjeföretagsforskning. Det var därför inte alls förvånande att Andrew redan varit i kontakt med centret. Även i Australien finns ett stort forskningsintresse för området. Andrew är knuten till Australian Center for Family Business (ACFB) som är en del av Bond University. Hans forskning inriktar sig bland annat mot revisionsaspekter av familjeföretagande.

- Jag forskar om familjeföretag i anknytning till redovisning och revision samt om hur olika aktiviteter skiljer sig mellan familjeföretag och andra företag, berättade Andrew.

Artikeln The Intersection of Family Business and Audit Research: Potential Opportunities, skriven tillsammans med professor Ken Trotman, fokuserar på inställningar till revisorsutlåtanden inom familjeföretag. Författarna menar bland annat att en hel del skiljer sig mellan familjeföretag och andra företag, och att dessa skillnader påverkar revisionen och revisorns bedömningar. De menar också att den befintliga forskningen som undersöker finansiella upplysningar, företagsstyrning och revision av familjeföretag främst har tittat på stora börsnoterade företag. Dessa kan skilja sig ganska mycket från de mindre familjeföretagen.

Vill du veta mer om forskning om familjeföretagande i Skandinavien? Kolla in vår kunskapsbank på esbri.se. Där finns artiklar, föreläsningar och boktips inom området.

/Christina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar