torsdag, juni 16, 2011

Entreprenörskapsutbildning ingen enmansshow

Entreprenröskapsutbildning är en het fråga just nu i Sverige. Från och med i höst ska inslaget av entreprenörskap öka rejält i svenska skolor. På ett seminarium på ICSB-konferensen i dag presenterade Elena Ruskovaara från Lappeenranta University of Technolog en artikel om entreprenörskapsutbildning i Finland, ett land där entreprenörskapet redan genomsyrar hela utbildningssystemet.

Tillsammans med några forskarkollegor har hon tagit fram ett verktyg för att mäta entreprenörskap inom utbildningsväsendet. De tittar bland annat på hur mycket entreprenörskapsrelaterat material som används i utbildningen, om lärarna arrangerar studiebesök på företag och om de hjälper studenterna att starta eget.

Hon poängterade att entreprenörskaputbildning inte är en enmansshow från lärarens sida. Det måste finnas interaktion med studenterna. Hon var därför glad för att antalet lärare som använde projekt som lärandeform var ganska hög.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar