onsdag, juni 15, 2011

Publicering: Att ta sig igenom nålsögat

Hela doktorandgänget från ICSB-konferensen med professor Bengt Johannisson längst ned till vänster. Foto: Åse Karlén
”Publish or perish”, publicera dig eller förgås, är ett välkänt begrepp i forskarkretsar. Om man inte syns i de vetenskapliga tidskrifter som gäller inom sitt område, finns man inte. Men att få en artikel publicerad är ingen promenad i parken, ens för en väletablerad akademiker. Professor Klepper pratade en del när jag intervjuade honom inför det här numret av Entré.

Bengt Johannisson höll i en workshop på området för doktorander i dag på ICSB-konferensen. Titeln var “The dos and don'ts of how to get your first paper published.” Han menade bland annat att det handlar om att välja rätt tidskrift för sin artikel. Har den tidigare publicerat artiklar inom området? Har den rätt kvalitet?

En bra idé är att skriva tillsammans med en senior forskare, gärna sin handledare. Även om det inte alltid är sant att erfarna forskare skriver bättre än unga så kan den seniores rykte vara viktigt för att över huvud taget bli publicerad. Det är också smart att använda sitt begynnande akademiska nätverk för att testa sina idéer. Och om engelska inte är modersmål är språkkontroll en god idé.

När det är dags att skicka in artikeln bör man ta reda på hur formatet, som abstract, nyckelord och referenser, ser ut. Och anpassa sig efter det.

Kriterier som artiklarna bedöms efter är exempelvis: lämplighet, betydelse, den begreppsmässiga konsekvensen och hur klar framställningen är. Det gäller att ligga nära forskningsfronten och visa att man har koll på den övriga nyskapande forskningen inom området. En fångande inledning och en fantasifull slutsats ökar chanserna att ta sig igenom nålsögat.

Om man sedan, vilket inte är helt ovanligt, blir refuserad, är det viktigt att ta till sig kritiken. Granskarna har lagt ner mycket tid på att läsa artikeln, och det finns en hel del att lära inför nästa försök. Det är inte dig de kritiserar utan artikeln, använd feedbacken och sikta på en annan tidskrift, rådde Johannisson.

Samma gäller vid revision: Läs kommentarerna noggrant och gör systematiska ändringar innan du skickar in artikeln igen. Och kanske igen. Och igen. Flera revisionsvändor är inte ovanligt.

Bengt Johannisson hade också ett råd att ta till när man väl blivit publicerad: Berätta för alla du känner och fira! Det är en framgång för dig, både som person och som forskare.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar