fredag, juni 17, 2011

Policy kostar pengar

Paul Reynolds, Elizabeth Gatewood och David Storey inledde ICSB-konferensens tredje dag. Foto: Magnus Aronsson
Dagens första plenum på ICSB-konferensen modererades av Åsa Lindholm Dahlstrand, Högskolan i Halmstad. Hon välkomnade tre tunga entreprenörskapsprofessorer upp på scen: Elizabeth Gatewood, Paul Reynolds och David Storey. Alla tre har belönats med Global Award for Entrepreneurship Research. Temat var kopplingen mellan forskning och policyutveckling inom entreprenörskap och småföretagande.

- En första fråga man kan ställa sig är ju om det ens är någon som bryr sig om den forskning som pågår. Om inte, är det rätt onödigt att bedriva den. Här i Sverige har jag deltagit i flera seminarier, arrangerade av organisationer som ESBRI och Entreprenörskapsforum, där policymakare faktiskt kommit och lyssnat. Den typen av aktiviteter är inte så vanliga i USA, sa Elizabeth Gatewood, Wake Forest University.

- Sedan kan man ju också undra vad det är vi mäter? Ställer vi rätt frågor, till rätt folk? Min erfarenhet är att entreprenörer alltid skattar sina egna företag högre än konkurrenternas, fortsatte hon.

David Storey, University of Sussex i Storbritannien, bidrog med ett europeiskt perspektiv. Han poängterade att det är stora skillnader mellan olika länder: ”One size does not fit all”.

- Det här policyområdet är extremt dyrt för skattebetalarna. I Storbritannien kostar det 8 miljarder pund per år – det är mer än vad vi betalar för poliskåren, eller för universiteten. Och den sorgliga sanningen är att de flesta länder saknar uppgifter om vad entreprenörskapspolicyn kostar, sa han.

Paul Reynolds, George Washington University, USA, slog fast att nya företag är fantastiska jobbskapare, medan existerande företag inte bidrar med lika många nya arbetstillfällen.

- Nya och etablerade företag har också behov av olika typer av policy, konstaterade han.

Elizabeth Gatewood uppehöll sig kring attityder, och påpekade att entreprenörskap inte är rumsrent i alla kretsar ens i USA.

- Förekomsten av venture capital driver inte på de entreprenöriella aktiviteterna, det är tvärtom. Det här är också en fråga om attityder, menade hon.

David Storey lyfte fram makroekonomiska komponenter som politisk stabilitet, ränteläget och inflationstakten.

- Skattepolitik är också ett viktigt element och jag är glad över att ni har börjat diskutera detta i de nordiska länderna, sa han.

Paul Reynolds hävdade att de faktorer som har störst betydelse för individers vilja att vara företagare, tyvärr är de som är svårast att förändra.

- Det handlar om fundamentala faktorer i relationen mellan människor och deras hemland, till exempel om säkerhet, sa Reynolds.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar