torsdag, januari 19, 2012

Balansera risk och belöning


Från ett möte till ett annat, och sedan vidare. Näringsminister Annie Lööf på blixtvisit.


Så skapar vi tillväxt – Vad driver och vad hindrar akademikers företag att växa? Det var rubriken på den konferens som jag och min kollega Åse tillbringat stora delar av dagen på. Då konferensen finns att se på Saco Play tänkte jag bara göra några reflektioner.

Att Saco är Sveriges tredje största företagarorganisation tänker nog inte så många på. Men runt 40 000 av Sacos medlemmar är företagare, ibland på heltid men ofta som bisyssla till sin anställning.  Det var en av de saker som Göran Arrius, Sacos ordförande, inledde med.

En viktig komponent om det ska bli ett tillväxtföretag är teamarbete och att det är rätt personer involverade. Detta var något som Leo Grünfeld, grundare av Menon Business Economics i Norge, berörde. Han berättade om sin egen resa från akademiker till företagare och konstaterade krasst att ju mer akademisk man är, desto viktigare är det att hitta extern kompetens som kompletterar de egna bristerna. Han och hans medgrundare hade bland annat tidigt rekryterat en extern vd. Leo Grünfeld menade att alltför många är fega när de rekryterar. De rekryterar inte de bästa och därmed hindras potentiell tillväxt.

Konferensen besöktes även av näringsminister Annie Lööf som höll ett föredömligt kort tal och hade avsatt mycket tid för frågor. Det var nog fler än jag som var oroliga att de utsatta 45 minuterna skulle innebära ett långt tal. Annie inledde med att poängtera att det i grunden handlar om den enskilde företagarens vilja att växa.

Annie berättade att regeringen jobbar på att utjämna skillnader mellan företagare och anställda i det offentliga trygghetssystemet. Detta som en del i att skapa ett klimat där människor vågar starta företag och även anställa. Utmaningen i det anser jag är att hitta en fungerande balans mellan risk och belöning. Om du tar risken att starta ett företag ska det finnas möjlighet till en belöning i framtiden om det går bra.

Annie berörde även arbetet med den kommande innovationsstrategin för Sverige och betonade att innovationsbegreppet måste breddas och inkludera mer än bara de tekniska innovationerna. Jag håller med om detta, men hoppas samtidigt att begreppet inte blir urvattnat. Detta lyfte jag fram i min ledare i ESBRIs tidning Entré i höstas.

/Magnus

3 kommentarer:

 1. Intressant läsning! Jag Ställer mig dock tveksam till att begreppet innovation endast uppfattas inkludera tekniskt nytänkande. Jag tror snarare den generella uppfattningen bland dagens entreprenörer är att innovation är ett ganska brett begrepp? Som inkluderar det mesta av nytänkandet som kan bringas till marknaden!

  Med Vänliga Hälsningar//
  Tobias

  SvaraRadera
 2. Håller med Tobias. Jag har svårt att se vad mervärdet är med ett väl avgränsat innovationsbegrepp. Vare sig det handlar om nya smaker eller en revolutionerande ny typ av chip (inte chips, då) handlar det ju om att analysera/förstå marknadens/samhällets/användarens behov och efterfrågan för att utifrån kunskap, kompetens och erfarenhet försöka utveckla nya lösningar som skapar ett värde som kan vara ekonomiskt, men också socialt eller miljömässigt.

  SvaraRadera
 3. Ping Tobias och Sara: Tack! Kul med några kommentarer. Det gäller att spetsa till det lite för att några ska reagera ☺

  Det Annie Lööf sa var ”…innovation har väldigt länge varit förknippat med teknik…” och det var det jag reflekterade över. Håller med dig, Tobias, om att synen hos de flesta entreprenörer idag är bredare.

  I den ledare jag hänvisade till efterlyste jag inte en väldigt snäv definition på innovation, utan ville med inspiration från den diskussion som fördes i Märit Beckemans avhandling varna lite för att innovation används till allt. Den risken finns alltid när ett begrepp blir populärt och uppfattas som något positivt.

  SvaraRadera