torsdag, januari 19, 2012

Jag mötte MetteDeltog i dag i Saco-konferensen ”Så skapar vi tillväxt”. En av huvudtalarna var professor Mette Mönsted från Copenhagen Business School. Jag fick en pratstund med henne, resultatet av den intervjun kommer förmodligen i Entré nr 1-2012.

Under konferensen gick Mette igenom resultaten från en studie av akademiska entreprenörer i Sverige, Norge och Danmark. Hon visade bland annat att akademikerna inte skapar snabbväxande företag i den utsträckning som man kanske skulle hoppas. Ett annat intressant resultat är att samhällsvetare är flitiga företagare i Danmark, medan tekniker och naturvetare dominerar i Sverige och Danmark.

Mette återkom flera gånger, både under konferensen och intervjun, till att det är viktigt att kombinera till exempel ingenjörer och ekonomer i företagsteam. Hon poängterade att en teknisk nyhet inte är en innovation förrän den nått marknaden – och många ingenjörer saknar det affärstänk som krävs. Mette vill se mer forskning inom detta område, men också mer praktik. Hon har därför varit en drivande kraft i etableringen av CIEL, Copenhagen and Innovation Lab. Det är ett samarbete mellan Copenhagen Business School, University of Copenhagen och Technical University of Denmark som stödjer entreprenöriella aktiviteter i de tre skolorna. Lite som SSES här i Stockholm, men ändå annorlunda!

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar