fredag, november 16, 2012

”From building brands to taking stands”

I dag har flera av oss på ESBRI varit på SSES konferens Good Morning 2012. Under första pausen lyssnade jag på Tom Beckman, kreativ chef och partner på Prime. Seminariet hette ”Post-commercialism and innovations in communications”. Det handlade om hur företag och konsumenter allt oftare agerar och tar ståndpunkt efter värderingar.

Tom berättade om samband mellan företagande och värderingar och menade att för att arbeta med kommunikation behöver man förstå världen runt omkring sig.

Exempelvis arbetar Disney med riktlinjer kring kostråd för barn. Ben & Jerry’s driver kampanjen ”for those who occupy we stand with you” och Walmart har skapat ett eget matvarumärke med billig och nyttig mat, speciellt för så kallade ”food deserts”, områden i USA där man inte på egen hand kan odla näringsrik mat.

– Vi är på väg in i en värld där att konsumera är det vanligaste och viktigaste sättet att uttrycka värderingar. Konsumerandet har också ibland mer effekt på förändring i samhället än politik.

– Det handlar inte längre om ”boycotting”, det handlar om ”buycotting”. Vi köper produkter för att vi gillar företaget. Människor konsumerar baserat på deras värderingar och de vill veta vad företagen står för.

Det blir allt vanligare att företag tydliggör sina arbetssätt, ståndpunkter och värderingar. Tidigare interagerade företag med sina kunder framförallt för att få fram attraktiva produkter.

– I dag handlar det mer om att ha en hållbarhetsplan och produkter som är betydelsefulla. Företag går från ”building brands to taking stands”, sa Tom Beckman.

/Christina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar