fredag, februari 01, 2013

Från kramar till realpolitik

I dag presenterar näringsminister Annie Lööf Centerns nya jobbpaket på DN Debatt. De vill bland annat slopa sjuklöneansvaret för andra sjuklöneveckan för små och medelstora företag.

Just sjuklöneansvaret är ett exempel på en åtgärd som till stor del kom till för att stora organisationer och företag med hög sjukfrånvaro skulle sätta in åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Eftersom förståelsen för de små företagens vardag och villkor är bristfällig hos många, bortsåg man från vilken oproportionell börda detta kan bli för ett litet företag.

Alla partier lyfter fram vikten av de små företagen, det är där de nya jobben skapas. Men ofta blir det mer kramande än realpolitik. Enligt min mening beror det på att man inte vinner några val på politik om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Det i sin tur bottnar i en allmän brist på förståelse i samhället för den betydelse som just den treenigheten har för förnyelse, utveckling, sysselsättning, välfärd och tillväxt.

Så låt oss hoppas att de valplattformar som det nu snickras på inför valet 2014 går från att i ord hylla de små företagen till att i konkret handling – även före valet – visa att deras kunskap, och därmed förståelse, har ökat. Något som innebär att de mindre företagen ibland måste ha andra regler och lagar än de stora.

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar