måndag, mars 05, 2012

Sökes: De bästa uppsatserna

Tanken med uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt är att öka förståelsen för vad innovation är. Under två tävlingsomgångar har den gett oss många nya infallsvinklar på innovation och nyttiggörande. Med över 150 tävlande studenter tidigare år har vi fått se exempel på hur innovation kan bidra till en hållbar tillväxt, men också på vilka hinder och fallgropar som finns.

Nu drar ESBRI och VINNOVA igång den tredje tävlingsomgången. Vi hoppas få in många spännande och nyttiga bidrag, med stor ämnesbredd. Totalt delar vi ut 65 000 kronor till Sveriges tre bästa innovationsuppsatser. Vi riktar oss till samtliga fakulteter och studenter som skrivit uppsats på kandidat-, master- och magisternivå under läsåret 2011/2012.

För mer info och anmälan, besök tävlingens webbplats.

/Christina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar