torsdag, april 13, 2006

Företagare är också människor

De senaste veckorna har en rad olika rapporter presenterats om småföretag och småföretagare. Tillsammans bekräftar och förstärker de bilden av tidsandan med tillväxt utan nya jobb.

För dem som följt forskning om tillväxt i småföretag under de senaste 10 åren, är det ingen direkt nyhet att vi i Sverige har relativt få småföretag som anställer. Nu till den senaste floden av rapporter.

Först ut på banan för någon vecka sedan var SEB med en undersökning av de mest snabbväxande mindre företagen (Presenterades på DN Debatt)

Ett av de viktigaste resultaten i undersökningen var att den absoluta majoriteten av företagarna inte vill anställa trots att det är högkonjunktur och god efterfrågan på deras produkter och tjänster.

Samma dag kom Småföretagsbarometern som görs av FöreningsSparbanken och Företagarna

Även denna undersökning visar att de nya jobben lyser med sin frånvaro, trots rådande högkonjunktur. Klart oroväckande är att företagarna upplever att det är svårt att hitta rätt personal. Detta trots att vi, oavsett vilken arbetslöshetsdefinition som används, har gott om potentiell arbetskraft för närvarande.

Och härom kvällen presenterades nästa dystra statistik i Aktuellt. Enligt statistik från EU har vi i Sverige de senaste åren haft en negativ trend vad gäller antalet individer som driver företag.

En sak som många verkar glömma är att de som startar och driver företag i stort sett är som vilka andra människor som helst. Det som skiljer är att de flesta drivs av en kraft att göra något på egen hand – att förverkliga en idé. Ibland lyfts det fram att vi bör hylla dessa modiga män och kvinnor som vår tids hjältar. Och visst vill de, precis som alla andra, ha omgivningens uppskattning för det de gör.

Att som småföretagare å ena sidan få höra av Socialdemokraterna och LO att de är viktiga för att skapa nya jobb, och att å andra sidan få se sig utmålas som ruskiga, samvetslösa direktörer i den kampanj som LO körde för några veckor sedan – ja, det kan inte vara särskilt roligt. Varför ska företagaren anställa om det är den uppskattningen han eller hon får av sin omgivning? Företagare – som i många fall sätter sina tillgångar i pant för att realisera sin dröm. Företagare – som när det går dåligt betalar lön till sina anställda men avstår från lön själva. Företagare – som om det skulle gå helt åt pipan får ta hela smällen.

Det får mig att tänka på de kloka ord som professor Lars Kolvereid från Högskolan i Bodö sa i samband med sin Estradföreläsning hösten 2005:

”Vad bör vi göra för att få fler att bli intresserade av att bli egna företagare? Jo, vi kan göra det mindre attraktivt att vara anställd. Men det är nog inte en särskilt populär politik. En annan väg är att göra det mer attraktivt att vara självständig. Och då kanske speciellt öka säkerheten och reducera arbetstrycket för de egna företagarna. Det kan till exempel göras genom att minska byråkratin kring eget företagande.”

Så låt oss alla fundera över påskhelgen vad som kan göras för att företagande ska bli mer attraktivt – och sedan gå till handling!

Glad påsk!

Magnus Aronsson, vd för ESBRI