onsdag, april 28, 2010

Barack Obama satsar på entreprenörskap

26 april talade president Barack Obama på Presidential Summit on Entrepreneurship. Han sa han bland annat att religion, kultur och ekonomiska skillnader och likheter är viktiga hinder - och möjligheter - för ett utbyte mellan länder. Kanske framför allt mellan USA och länder i Mellanöstern. Obama väljer att satsa extra resurser på just entreprenörskap av en enkel anledning: Genom att länder lär av varandra kan en stark marknad skapas, ömsesidiga utbyten främjas och utmaningar bemötas. Presidenten betonade också vikten av socialt entreprenörskap och menade att den verkliga förändringen utgår från gräsrötterna. Han nämnde bland annat Muhammad Yunus och hans Grameen Bank, som utfärdar mikrolån i utvecklingsländer.

I Obamas satsning ingår bland annat ett entreprenörsutbytesprogram. 60 länder världen över, däribland Sverige, deltar. Den svenska representanten fanns på plats för att möta presidenten under toppmötet som hölls i Washington D.C. 26-27 april.

Delar av toppmötet sändes över webben och i går passade vi på ESBRI, tillsammans med amerikanska ambassaden, på att arrangera ett seminarium om invandrarföretagande och socialt entreprenörskap. Vi såg bland annat president Obamas öppningsanförande och en paneldiskussion om främjande av entreprenörskap. I seminariet deltog bland annat policyfolk, entreprenörer och politiker, och många intressanta aspekter av ämnet diskuterades.

Seminariet var en del i det samarbete mellan ESBRI och amerikanska ambassaden som inleddes 19 mars. Vi vill främja utbytet av idéer och lärande i politik, praxis och forskning om entreprenörskap och innovation mellan Sverige och USA. Syftet med de två seminarier vi hittills har genomfört har varit att diskutera hur man arbetar med möjligheter och utmaningar när det gäller invandrarföretagande och socialt entreprenörskap.

Tillsammans planerar vi att hålla ett större seminarium med samma inriktning framöver. Är du nyfiken eller har du förslag på intressanta teman och infallsvinklar? Kontakta oss på ESBRI. Det går också bra att lämna kommentarer nedan.

/Christina

tisdag, april 27, 2010

Goda råd till pristagare och andra

I går hölls Venture Cup Öst regionfinal på Konserthuset i Stockholm. Före offentliggörandet av pristagarna bjöd entreprenörerna Björn Jakobsson, grundare av Babybjörn, och Monica Lindstedt, grundare av Metro och Hemfrid, på sina erfarenheter och råd.

Björn Jakobsson poängterade att företag bör byggas sten för sten, samt att det är viktigt att fokusera och göra det man är bäst på. Och att alltid sova på saken innan man svarar på knepiga frågor.

Monica Lindstedt menade att framgångsrikt företagande handlar om att se det alla ser och göra det ingen har gjort förut, och att älska det man gör. Hon sa också att saker och ting måste få ta sin tid – det gäller att ha mod, men kanske framförallt tålamod.

Sedan var det då dags för prisutdelning. Första pris gick till Tomologic, där teamet kommer från KTH och Uppsala universitet. Deras affärsplan handlar om effektivisering av skärteknik inom framförallt tillverkningsindustrin. Andra pris gick till Orexplore och tredje pris till Infinity process solutions. Förutom varsin välbehövlig check är det också de tre lagen som skickas till Sverigefinalen i Luleå i juni.

Två priser till delades ut under kvällen: Pris för bästa tjänst gick till Coursator från Handelshögskolan i Stockholm, och priset för entreprenöriell kraft till Åsa Magnusson, Högskolan i Dalarna.

Mer information om de olika pristagarna och Venture Cup Öst på deras webb

Här finns ett pressmeddelande med alla vinnarna

/Magnus

måndag, april 26, 2010

Entreprenörskap är alltid en social handling

I lördags arrangerade våra kontorsgrannar SSES sin årliga Start-up day. Vi som trotsade det soliga vädret och tog oss till Debaser Medis på Södermalm i Stockholm, fick lyssna till många intressanta och inspirerande talare. Exempelvis medverkade entreprenörerna Lisa Granberg och Elin Tybring från My Webwill, och Peter Arvai från Prezi. Riskkapitalisterna Beth Topolovsky från Stinson Partners och Jonas Kjellberg från Wyatt deltog i en panel om mötet mellan passion och kapital.

Delar av dagen var uppdelad i olika tracks. Jag var på ett mycket intressant seminarium där Terrence Brown från KTH och Emma Stenström från Handelshögskolan i Stockholm och Konstfack var två av talarna. Brown pratade om hur man hittar fram till en innovativ affärsmodell. Han använde bland annat musiktjänsten Spotify, och deras humörsbaserade annonser, som exempel. Affärsmodellen innebär att lyssnarna får ta del av olika annonser beroende på vilken musik man lyssnar på. Brown pekade också på att Spotify har lyckats med en annan smart sak: att ha flera olika intäktsmodeller – dels via annonsintäkter, dels via olika former av betalabonnemang.

Emma Stenström inledde sitt tal med att begrava Entreprenören. Hon var trött på den gängse bilden av Entreprenören som en stark, oftast manlig, hjälte som gör saker för sin egen vinning. Stenström menade att entreprenörskap alltid är en social handling. Även om det är en person som startar företaget handlar det alltid om samarbeten för att få saker gjorda. Hon hänvisade till exempel till Karin Hellerstedts avhandling om entreprenörskap i team, som vi skrev om i Entré nr 3-2009

På det hela taget en mycket bra dag! Videoklipp och bilder kommer på SSES webb framöver, håll utkik där.

/ Jonas

onsdag, april 21, 2010

Innovation – viktigt men svårt

Svenskarna anser att innovation är viktigt – trots bristfällig kunskap om vad innovation egentligen är. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av projektet ”Innovation för tillväxt” som IVA, Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket och VINNOVA gemensamt står bakom. En sammanställning av undersökningen finns här

Ett tips för att bättre förstå begrepp som innovation, är att botanisera i ESBRIs Kunskapsbank

/Magnus

tisdag, april 20, 2010

Röde Orm läser Entré

Det är alltid kul att bli citerad i andra medier, det visar att det vi rapporterar om får genomslag. I fredags skrev signaturen Röde Orm en krönika om företagsstöd i ETC:s Skåneupplaga Efter arbetet. I krönikan hänvisas till artikeln ”Svårt göra arbetslösa till företagare” som publicerades i senaste numret av Entré

Sen tycker Röde Orm att vi slår in öppna dörrar när vi i ledaren skriver: ”Att nya innovationer spelar en viktig roll för samhällsutvecklingen är i dag ganska obestritt”. Hm, känns som Röde Orm själv riktar en rätt vinglig rundspark mot en dörr som redan står på vid gavel: vi konstaterar ju bara att det är så. Röde Orm konstaterar alltså det vi redan konstaterat? Ja, det kan ju ha sina poänger – för tydlighetens skull…

Eller så vet skribenten helt enkelt inte så mycket om forskning. Det är ju en sak att intuitivt känna att: ”jo, men så är det ju såklart”, och en helt annan att belägga något enligt forskningens alla regler. För övrigt tycker jag att Röde Orms kommentar kan få stå som exempel på att det ibland kan vara vettigt att följa ett resonemang lite längre än en mening. Ledaren fortsätter: ”Men exakt hur sambanden ser ut mellan forskning, innovation och tillväxt är inte lika självklart. Många frågor kvarstår, även om forskarna har gjort stora framsteg på senare år”. Hela ledaren finns att läsa i den här PDFen

Kul kuriosa är att Röde Orm nämner Entré i samma sällskap som andra eminenta tidskrifter såsom Svensk gris, Våra rovdjur och Köttbranschen.

/ Jonas

måndag, april 19, 2010

Team, spökskepp och etnicitet på Forskardagen

På torsdag (22 april) genomför Södertörns högskola sin Forskardag som är kostnadsfri för deltagarna. En av de medverkande forskarna är Tommy Larsson Segerlind. Han kommer att berätta om sin forskning kring teambaserat entreprenörskap, något som han bland annat har studerat inom Tetrapak och ett polskt företag i förlagsbranschen.

16 februari föreläste Tommy Larsson Segerlind, tillsammans med Karin Hellerstedt, på ESBRIs Estrad. Då konstaterade han att teamet är en utmärkt plats för att skapa, forma och implementera idéer. Konflikter är vanligt förekommande, men de kan vara positiva för den kreativa processen.

”Intressen, idéer och affärsidéer stöts och blöts. Teamets medlemmar måste bevisa för varandra vad man vill. Det ger många gånger en dynamisk och kreativ enhet, men kan också vara förödande för gruppen”, sa Larsson Segerlind under Estradföreläsningen. På ESBRIs webbplats kan du läsa ett referat eller se hela föreläsningen som webb-tv.

Deltar du i Forskardagen får du dessutom lära dig mer om spökskepp, etnicitet i forntiden, muslimsk aktivism och nya EU-medlemmar.

/Åse

fredag, april 16, 2010

Företagande i stora, vida världen på webb-tv:n

I onsdags föreläste Sara Melén och Emilia Rovira Nordman, båda forskare vid Handelshögskolan i Stockholm på Estrad. Temat var ”born globals”, det vill säga företag som är internationella från start.

Föreläsarna pekade på att internationalisering ser annorlunda ut i dag, jämfört med för 15-20 år sedan. Tidigare var det vanliga att företag som etablerade sig internationellt började i länder som liknar vårt, exempelvis Norge eller Danmark. Man drog sedan nytta av de erfarenheterna när man fortsatte expansionen till andra länder. Internationalisering skedde stegvis och tog sin tid.

Numera etablerar sig allt fler företag väldigt snabbt, även utanför norden. De ser hela världen som sin marknad redan från start. Ofta drar grundarna inledningsvis nytta av sina personliga nätverk, eftersom de har begränsade resurser och inte har hunnit utveckla affärsnätverk som är kopplade till företagen.

Sara Melén och Emilia Rovira Nordman tog också upp vilka fällor born global-företagen möter, och hur man kan vända fällorna till framgångsfaktorer.

Vill du veta mer? Hela föreläsningen finns nu att se via webb-tv. Det är kostnadsfritt och du registrerar dig här.

/Helene

onsdag, april 14, 2010

Innovation, bilar och mat på Tillväxtdagen

Företagens innovationskapacitet är en viktig fråga. Det poängterade Staffan Larsson från Tillväxtanalys på evenemanget Tillväxtdagen i går. Studier visar att företag som lyckas etablera innovationsstrategier uppvisar högre vinst över tiden. Således bör vi, enligt Larsson, stimulera innovationsbenägna företag.

Marcus Wallenberg, styrelseordförande i SEB, lyfte glädjande nog fram två innovationsekonomer (hans begrepp) i sitt anförande. Den ena var Joseph Schumpeter och den andra Erik Dahmén. I ESBRIs kunskapsbank finns en artikel från en konferens 2002 där Marcus Wallenberg och Erik Dahmén satt i samma panel. Wallenberg poängterade även att Sverige måste öka takten i förändringsprocesser och omvandlingstryck för att vi ska hänga med i den globala konkurrensen.

Näringsdepartementets bilexpert, statssekreterare Jöran Hägglund, pratade på temat ”Bilindustrins utmaningar sett ur ett tillväxtperspektiv”. Han konstaterade att fordonsindustrin, som omfattar ett tusental företag, har stor tillväxtpotential. Och även om de senaste åren har varit en jobbig period, har endast ett fåtal företag i branschen gått i konkurs. En sak som vore intressant att höra honom utveckla i något sammanhang är hans tanke om att svenska företag är lagom stora.

Kristina Alsér, entreprenör och landshövding i Kronobergs län, reflekterade över vad krisen inneburit för sitt län och Sverige i övrigt. Även om krisen har varit oerhört jobbig för många företag i Kronobergs län, så finns även positiva effekter. En sådan är ökad samverkan mellan olika aktörer, på lokal, regional och nationell nivå.

Den talare som lockade fram flest skratt var entreprenörsbonden Patrik von Corswant. Han driver Stafva Gård på Gotland, och är en av jordbruksministerns matambassadörer. Något som han själv, med glimten i ögat, tyckte var finare än att vara konsul. Han sa många tänkvärda saker, inte minst om den tradition som finns inom lantbruksbranschen att satsa på produktionsorientering och volymmaximering. Det har inneburit allt lägre lönsamhet för många bönder, i stället för satsningar på marknadsorientering och innovation.

Tillväxtdagen arrangeras av de statliga myndigheterna Tillväxtanalys och Tillväxtverket. I anslutning till dagen hade de gemensamt tagit fram rapporten ”Tillväxtfakta – Så växer Sverige och dess regioner

För den som missade dagen kommer alla presentationer så småningom att finnas tillgängliga i ord och bild på Tillväxtdagens webbplats

/ Magnus

onsdag, april 07, 2010

En ny Entré har fötts

De senaste månaderna har jag och Jonas jobbat mycket med en redesign light av ESBRIs tidning Entré. Tidningen har hängt med ända sedan starten 1997, den har bytt namn en gång (från ”Forskning om entreprenörskap och småföretag” till ”Entré”) och nu även utseende för fjärde gången!

Syftet med omgörningen var att lätta upp, öka läsbarheten och föra in en del nya grepp, t ex fråga-svar-artiklar. Vi har fler idéer om hur tidningen kan utvecklas, så stay tuned.

Om du är prenumerant bör du ha sett resultatet vid det här laget. Vad tycker du? Har vi lyckats? Bör vi ändra på något? Meddela oss gärna!

Om du inte redan är prenumerant tycker jag att du ska anmäla dig här. Det är nämligen gratis att prenumerera.

Jag vill passa på att tacka några av de personer som har agerat redaktionellt bollplank under omgörningen. Först och främst ESBRI-kollegorna Christina, Helene, Magnus, Malin och Marie. Vi har också fått många värdefulla idéer och tips av Paul Steen, som är frilansskribent, AD och konstnär. Våra kontorsgrannar, SSES-gänget Karin, Rasmus och Sebastian, har kommit med många glada tillrop under processen. Och förstås – sist men verkligen inte minst – Johan Brunzell på BrunzellDesign. Han är vår tidningsdesigner/layoutare sedan åtta år tillbaka, och har tålmodigt och kreativt tagit sig an våra idéer och synpunkter. Tusen tack allihopa!

/Åse