torsdag, september 24, 2009

Först gerillamarknadsföring – sedan avatarer!

I tisdags föreläste docent Robin Teigland på ESBRI:s Estrad. Hennes presentation handlade om virtuella världar, typ Second Life.

Virtuella världar har blivit ett sätt att interagera med människor över hela världen. Det är i dag möjligt att äga både ett virtuellt företag med kunder över hela världen, och en virtuell bank (med statlig bankgaranti). Dessutom kan man tjäna massor av verkliga pengar.

Hittills under 2009 har de virtuella världarna gjort 2 miljarder dollar i vinst. Det finns virtuella butiker där man kan gå in och handla i form av en avatar (alter ego). I dag är ungefär 579 miljoner människor anslutna till olika virtuella världar. Tänk om en hundradel av dessa köper din vara och betalar en dollar var. Det blir lite pengar i plånboken…

Det är också möjligt att ha anställda över hela världen, i och med det öppnar sig en helt ny arbetsmarknad. För dagens tonåringar är detta helt naturligt, även om det kanske känns främmande för oss som är något äldre...

Andra användningsområden av virtuella världar är simulering av katastrofsituationer och operationer som är riskabla eller svåra att genomföra i verkliga livet. Virtuella miljöer används redan nu i undervisningssituationer – Handelshögskolan i Stockholm har till exempel ett eget virtuellt campus.

En fördel med att starta företag i exempelvis Second Life är att inget hindrar att du försöker igen om du misslyckas. I verkliga livet kan det vara svårt, man är ”körd” efter en konkurs. Åtminstone har det länge varit så i Sverige.

Visst låter det spännande? Ta del av föreläsningen via webb-tv här

Robin Teiglands presentationsmaterial finns också på webben

Hur ser det ut i framtiden när det gäller utvecklingen av den här typen av miljöer? Ja, det är nog ingen som vet.

Vad som händer på ESBRI framöver vet vi inte heller. Kanske kommer vi att hålla Estradföreläsningarna i vår egen virtuella värld om några år. Pax för att välja avatar först!

Helene Thorgrimsson, projektledare på ESBRI

fredag, september 18, 2009

Skapa allianser med ESBRI


För sjätte året i rad arrangerade vi Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum, 16-17 september. Teman för i år var tillgång till kapital och möjligheter inom grön teknik.
Med forumet vill vi skapa en mötesplats för intresserade från Sverige och USA och se vad vi kan lära av varandra när det gäller entreprenörskap. Över 450 personer deltog under de två dagarna. I publiken och på scenen fanns entreprenörer, policyfolk, akademiker, riskkapitalister och andra intressenter.
En het fråga på scenen var hur man kan finansiera sitt företag i dessa turbulenta ekonomiska tider. Clare Fairfield, riskkapitalist i Silicon Valley, sa att det handlar om “doing more with less”. Med det menade han att, när tiderna är hårda är det än mer viktigt att planera sin ekonomi, sätta upp milstolpar i budgeten, och se till att man verkligen förstår sina investerare och vad de är ute efter. Han uppmanade också till fler samarbeten över nationsgränserna.
Affärsängeln Kimberlie Cerrone var inne på samma spår när hon menade att ”great teams are formed in terrible economic times”. Hon menade att det är då man har tid att tala med varandra, med investerare och få den hjälp som ingen annars har tid att ge.
”Var aktiva” uppmanade ESBRIs vd Magnus Aronsson i sitt inledningstal till forumet. Han syftade på det nätverkande som är en viktig (kanske den viktigaste?) del av forumet. Och vi på ESBRI vill ju inte vara sämre! Vi har själva försökt skapa nya allianser och vara aktiva på nya områden. Nytt för i år är nämligen att vi i direkt anslutning till forumet i Stockholm tog med de amerikanska talarna till Göteborg, 17-18 september.
I går träffade vi flera engagerade intressenter, bland annat från universiteten i områden, men också från företagsbyggare och inkubatorer. I dag på morgonen möttes vi av uppemot 100 personer som deltar i två parallella seminarier. I det ena berättar Tod Perry och Tom Kosnik om entreprenöriella möjligheter inom grön teknik och entreprenörskap. I det andra coachar Kimberlie Cerrone och Clare Fairfield två entreprenörer i hur de bäst kan presentera sitt företag för finansiärer.
Ett av Kimberlie Cerrones tips är att det finns personer därute som kan hjälpa dig, det finns kunskap inom och utom landets gränser, och det finns nätverksplatser, som ESBRI till exempel, för att träffa människor inom ditt område. Så låt oss ”step up and help each other”.
Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum goes Gothenburg är ett samarbete mellan ESBRI, Näringsdepartementet, U.S. Department of Commerce, Chalmers och Göteborgs universitet.
Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum har i år möjliggjorts av våra huvudpartnerspartners: VINNOVA, Tillväxtverket, Energimyndigheten och Innovationsbron. Vi tackar också våra partners Hamilton Advokatbyrå, Sheraton Stockholm och ALMI Företagspartner, samt mediepartnern Entreprenör.
Christina Eriksson, projektledare på ESBRI

torsdag, september 17, 2009

Ambassadör Barzun annonserar ”One Big Thing 2.0”


I dagarna tre pågår årets Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum. Vi arrangerar det tillsammans med Närningsdepartementet och U.S. Department of Commerce. I skrivande stund sitter jag på seminariet ”The process of raising capital for growth”. Två av våra amerikanska talare coachar Mattias Swenson, en av entreprenörerna bakom Bloglovin i hur han ska presentera sitt företag för investerare. Och det inför en publik på uppemot 100 personer...

Ett av råden han har fått förkortas KISS: keep it simple stupid! Mattias själv sa att en av de saker de strävar efter är att: "Keep the users coming back for more. A bit like crack"

I går hölls huvudforumet där USA:s nya ambassadör Matthew Barzun avslöjade att han ska fortsätta med satsningen på cleantech, One Big Thing, som hans företrädare startade (Här finns en artikel om det på ESBRI:s webb. Du kan också läsa mer på ambassadens webb) . Även di.se och E24 fick en pratstund med ambassadören i samband med forumet.

I eftermiddag bär det iväg till Göteborg och aktiviteter med de amerikanska talarna.

Magnus Aronsson, Vd för ESBRI

fredag, september 11, 2009

Företagarna deltar inte i diskussionen om företagande

I går deltog jag när IVA sjösatte sitt program Innovation för tillväxt. Bland talarna fanns SEB:s ordförande Marcus Wallenberg, som kommer vara ordförande för projektets styrgrupp, och näringsminister Maud Olofsson.

För mig, som under flera år på denna blogg och i andra sammanhang lyft fram vikten av ”sälj” (Sälj, sälj, sälj!, Entreprenörskapsutbildning – ett säljande(?) koncept, Kunden är kung och misstag är bra!), var det värmande att höra Maud Olofsson nämna detta flera gånger (kanske läser hon denna blogg ;-) ).

Hon lyfte även fram behovet av en bred ansats i synen på innovation. I det historiskt ingenjörstyngda Sverige är det oerhört viktigt att inte glömma bort tjänste- och processinnovationer. Vi måste nå bortom synen på en innovation som en pryl!

Maud Olofsson blickade över bottenhavet och hittade lärdomar hos finska TEKES:

”När finska TEKES för några år sedan skulle utforma sitt program för tjänsteinnovation gjorde man en studie av vad som kännetecknar framgångsrik tjänsteinnovation. Man kom fram till att de här faktorerna var centrala:

  • Förmåga att läsa av otillfredsställda kundbehov och utforma unika kundupplevelser
  • Öppen innovation för att involvera de bästa förmågorna i innovationssystemet
  • Utforskande av olika affärsmodeller för att behålla en rimlig andel av det värde som företaget skapar
  • Insiktsfull användning av teknik för att nå skalekonomi och öka vinstpotentialen i nya tjänsteerbjudanden

Jag tror att vi har flera av de här bitarna i Sverige i dag. Men det finns också områden där vi behöver förbättra oss. Inte minst behöver vi bättre kunskap om hur vi från politiskt håll kan arbeta för att främja innovation i ett bredare perspektiv.”

Maud utmanade även det så kallade innovationssystemet och menade att det inte är tillräckligt bra på att se ungdomarnas behov. När jag tänker på publiken, inklusive undertecknad (även om jag tror jag fortfarande tillhörde kategorin yngre i publiken), så var ungdomarna i alla fall inte närvarande i salen.

Och jag tror att det är en brist när kunderna, i det här fallet företagarna och investerarna, inte deltar när olika organisationerna samlas för att diskutera vad som behövs för att främja entreprenörskapet i Sverige. Ett undantag är Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum som vi på ESBRI arrangerar.

De allra flesta av de 250 som hittills anmält sig är företagare, finansiärer (änglar, VC etc) och service-providers (advokater, revisorer etc). De kommer för att nätverka och diskutera med en rad spännande talare, varav många experter från USA. En höjdpunkt jag ser fram emot är att höra USA:s nye ambassadör Matthew Barzun berätta om sin erfarenhet som entreprenör och investerare i nya bolag.

Vi har ett fåtal platser kvar så missa inte denna möjlighet! (anmälan via länken ovan)

Magnus Aronsson, vd för ESBRI