torsdag, februari 25, 2010

400 företagare vågar!

I måndags kväll besökte jag Ung Företagsamhets mässa ”Våga vara egen” på Älvsjömässan. Det var jättekul att gå runt i de olika montrarna och prata med några av de 400 utställande företagen.

Förutom miljöprodukter arbetar många med socialt entreprenörskap, exempelvis Human UF som via försäljning av egentillverkade smycken bidrar till ECPAT, en organisation som arbetar mot barnsexhandel.

Jag såg också en mängd smaskiga bakverk och massor av finurliga prylar som säkert kan bli framgångsrika. Vad sägs om ett smidigt betalkortsfodral för att slippa ta med sig hela plånboken när man ska handla? Fodralet kan dessutom levereras med valfri fotbollslogga – vem kan motstå det försäljningsargumentet?

Sedan kollade jag in en smart hopfällbar pall som funkar som stöd för foten när man knyter sina skor. Utmärkt för trånga hallar! Killarna som startat det företaget kan säkert få snurr på sin verksamhet, men då skulle jag rekommendera lite mer fokus på marknadsföringen. De hade varken flyers, visitkort eller webbsida. Inte heller papper och penna för att skriva sina kontaktuppgifter. Men det hade jag, så jag skrev i alla fall ner deras mobilnummer. Om någon vill veta mer om deras pall är det bara att mejla mig så får du deras nummer. Jag hjälper gärna de här killarna att göra affärer!

Nu vann tyvärr inget av de här företagen pris, och jag förstår att det var svårt att rangordna eftersom många var så himla bra. Kolla gärna in några av vinnarföretagen:

Adinbox erbjuder reklam i din mobil

Dr.Remade säljer lampskärmar av återvunnet material

The Clevercard erbjuder kreditkortsformade USB-minnen

Världens kopp tillverkar en termoskopp för take-away kaffe istället för de otaliga pappers-och plastmuggar som används och sedan slängs

För mig var mässan som en vitaminkick i februarikylan. Har du aldrig varit på någon UF-mässa tycker jag att du ska åka dit nästa gång den arrangeras. Jag blev både glad och peppad!

/Helene

måndag, februari 22, 2010

Inspirerande nätverksträff på Debaser

I lördags var jag på entreprenörskapseventet STHLM[fjutjör]. Det arrangerades av nätverket Sq2540sthlm och hölls på rockklubben Debaser Medis i Stockholm.

Det som drog till sig mest uppmärksamhet på eventet var nog ett ”speakers corner” med talare som Stina Oscarsson från Orionteatern och LO-basen Wanja Lundby-Wedin (som presenterades som ”fackets starkaste man” i programmet).

I sitt tal poängterade Wanja Lundby-Wedin att för henne är entreprenörskap något mer än bara företagande. Att det snarare handlar om ta-sig-församhet, drivkraft och kreativitet. Och hur man ska få utlopp för dessa egenskaper i livet och på sin arbetsplats, oavsett var man arbetar. Hon menade att det till stor del handlar om att ge bra förutsättningar genom ett jämlikt samhälle med jämlika arbetsplatser.

Wanjas tal låg i linje med hur arrangören Sq2540sthlm verkar se på entreprenörskap. På sin webb skriver de bland annat: ”Vi återtar begreppet entreprenörskap och fyller det med en innebörd som handlar om människor, vilja och drivkraft.”

Sq2540sthlm vänder sig först och främst till politiskt intresserade kvinnor mellan 25 och 40 i Stockholmsområdet. Initiativet till nätverket togs av kvinnor med bakgrund inom socialdemokratin, men har nu breddats till en vidare röd/grön inriktning. De driver bland annat ett mentorskapsprogram, som lanserades på eventet i lördags, samt anordnar bokträffar, politiska dinnerpartys och gravid- och babyträffar.

/ Jonas

torsdag, februari 18, 2010

Team-tv på plats, meddelar tv-teamet


Nu har du som missade tisdagens intressanta föreläsning om entreprenöriella team din chans (se bloggposten nedan). Hela föreläsningen finns tillgänglig som webb-tv på ESBRIs webbplats. Japp, det är kostnadsfritt.

/Åse

Edit: Mia och Linda på Business in Heart deltog i föreläsningen och sammanfattar den i sin blogg.

tisdag, februari 16, 2010

Företagare tog sig tid för team

I eftermiddags genomförde vi en välbesökt Estradföreläsning. Temat var team-baserat företagande, och talare var Tommy Larsson Segerlind (Södertörns högskola) och Karin Hellerstedt (Internationella Handelshögskolan i Jönköping). Av de 141 anmälda deltagarna var hela 91 företagare, det vill säga 65 procent! Det är faktiskt ganska häftigt. Att företagare tar sig tid att besöka våra events i den här utsträckningen tar vi på ESBRI som ett hedersbetyg.

Vi är också väldigt stolta över att ha lyckats skapa en plattform där akademiker och praktiker möts. På Estrad får företagare, policyfolk, rådgivare och många andra ta del av den senaste forskningen om entreprenörskap, innovation och småföretag. Och forskarna får direkt feedback på sina rön. Diskussionerna blir faktiskt ganska animerade emellanåt, och många dröjer sig kvar efter föreläsningen för ytterligare diskussion (bilden).

Under föreläsningen framkom bland annat att teamföretagare är mer innovativa än andra företag. Föreläsarna menade också att företagsteam ofta formas initialt från vänskaps- eller släktförhållanden, där förtroende och tillit redan är etablerat.

De pratade även en hel del om konflikter. Konflikter i team är vanligt, men är oftast positiva för innovationsprocessen. De ger dynamik och kreativitet. Splittring av team förklaras inte i första hand av konflikterna, utan av att medlemmarna i teamet hittar andra mer meningsfulla sociala relationer där de fortsätter sina affärsprocesser.

Företagsteam är ofta homogena när det gäller till exempel ålder och kön (om man inte är gifta med varandra, vilket också är vanligt). Lite lika barn leka bäst, alltså. Det har visat sig att heterogena team är mer kreativa, medan homogena team är mer effektiva. Vilken typ av team man bör satsa på beror alltså på företagets mål.

Ett konkret tips till teamföretagare var att använda en beslutsmodell med ¾ majoritet. Alltså om man är fyra i teamet ska tre vara överens innan ett beslut fattas. Då har man kommit en bra bit på väg mot konsensus, och besluten blir förankrade på ett bra sätt. Det innebär att man får ägna en hel del tid åt att övertyga varandra inom teamet.

Ett genomgående budskap i föreläsningen var att vi behöver fler alternativa berättelser om entreprenörskap som inte överdriver en enskild individs roll, men samtidigt inte glömmer bort människorna i dessa processer.

Här finns mer information om föreläsarna och oh-bilder från föreläsningen. Snart kommer föreläsningen även som webb-tv – håll utkik här!

/ Jonas

torsdag, februari 11, 2010

Enfald att inte ta tillvara mångfald

I går förmiddag brummade jag ner med bilen till ett seminarium på Södertörns högskola, ämnet var ”Entreprenörskap i ett nytt hemland”. För ett par timmar satte jag mig i skolbänken igen och lyssnade till forskarna Ahmad Ahmadi, Hassan Hosseini och Pirjo Lahdenperä när de belyste temat.

Alla tre var överens om att diskriminering är en viktig förklaring till varför utlandsfödda startar företag. Om man upplever sig diskriminerad kan man antingen ge upp eller försöka hitta andra vägar – en kan vara eget företag. Hittar man ett alternativ till arbetslösheten är man företagsam. Många som kommer hit är just det: företagsamma individer. Har man orkat bryta upp från sitt hemland och etablerat sig på nytt måste man vara företagsam.

Pirjo Lahdenperäs forskning utgår från ett psykologiskt perspektiv. Hon menar att de som klarar sig bäst i ett nytt land är de som har utvecklat en interkulturell kompetens. Vad innebär då det? Först och främst är det viktigt att ha en medvetenhet om olika kulturella koder och system. Man måste kunna växla mellan dessa koder och även bearbeta sin etnocentrism och sina fördomar.

Slutsatsen är i alla fall att det finns en oerhörd drivkraft bland människor, och drivkraften att starta företag verkar vara starkare bland dem som kommer från företagsamma miljöer. Det behöver inte finnas företagare i familjen, men det är viktigt med förebilder. Drivkraften kan också tas tillvara på ett bättre sätt, om normer och lagstiftning förändras.

Vikten av förebilder har ESBRI poängterat vid ett flertal tillfällen, senast var på Estrad om kvinnors företagande i höstas. Se gärna föreläsningen via webb-tv. I vår Kunskapsbank finns också en artikel om Ahmad Ahmadis avhandling från 2007.

/Helene, vikarierande student

tisdag, februari 09, 2010

Ju mer vi är tillsammans...

... desto bättre företagande? Om precis en vecka kör vi nästa Estrad, på temat team. Karin Hellerstedt och Tommy Larsson Segerlind diskuterar den den spridda myten om entreprenören som en ensam person. Hur funkar det att driva företag tillsammans? Vilken betydelse har tillit och förtroende? Hur hanterar man att medlemmar tillkommer eller lämnar teamet? Och vilken betydelse har konflikter för innovationsprocessen? Detta är några av de frågor som kommer att besvaras 16 februari. Missa inte denna intressanta - och kostnadsfria - föreläsning. Läs mer och anmäl dig här.

Edit: Här finns ett pressmeddelande om föreläsningen

Edit2: Här bloggar Business in heart om föreläsningen 

/Åse

torsdag, februari 04, 2010

Joakim Wincent fick unga priset

Joakim Wincent från Luleå tekniska universitet och Handelshögskolan vid Umeå universitet fick Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets pris till unga entreprenörskapsforskare 2010. Det annonserades vid lunchtid i dag på Småföretagsdagarna i Örebro.
Joakim Wincent disputerade 2006 på en avhandling om strategiska nätverk bland mindre företag. Wincent har också intresserat sig för entreprenören som individ. Det handlar bland annat om den passion som många entreprenörer drivs av och hur entreprenörer kan hantera en extrem arbetsroll när de grundar sina företag.

I priskommitténs motivering står det bland annat: ”Joakim Wincent har under sin forskarkarriär således uppvisat stor talang och skicklighet i forskning rörande företagsamhet och företagsutveckling. Han har med ett imponerande antal betydelsefulla forskningsresultat lämnat viktiga bidrag till såväl forskare som andra en bredare krets personer som är intresserade av företagandets villkor.”

Joakim Wincent tog emot priset av Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm. I sitt korta tacktal poängterade Wincent att man som forskare ofta jobbar i konstellationer. Han tackade alla han har arbetat ihop med som forskare.

Unga Forskarpriset till svenska entreprenörskapsforskare är instiftat av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket. Priset är på 50 000 kronor och delas sedan 2003 ut årligen till en ung svensk forskare. Syftet är att uppmuntra svensk forskning inom entreprenörskapsfältet.

/ Jonas

onsdag, februari 03, 2010

And the award goes to... mannen med åsnan?

Så har han då avslöjats, den vite, manlige, amerikanske, medelålders, nationalekonom som får årets Global Award for Entrepreneurship Research: Josh Lerner! Skämt åsido, jag känner inte till så mycket om honom och det ska bli kul att höra honom i Stockholm i maj, i samband med prisutdelningen. Harvard Business Schools officiella pressbild av honom är ju glad och trevlig. Men frågan är om inte den mindre officiella pressbilden av Josh Lerner bådar ännu godare..?EDIT: En artikel om Josh Lerner och priset finns här. På ESBRIs webbplats finns också boktips om två av Lerners böcker: The Money of Invention och Boulevard of Broken Dreams.

EDIT 2: Se och hör Pontus Braunerhjelm offentliggöra pristagaren, och Josh Lerner tacka för priset i detta filmklipp

/Åse

tisdag, februari 02, 2010

Vinn pengar på din uppsats om innovation

Förra veckan drog ESBRI tillsammans med VINNOVA igång Nytt & Nyttigt, en uppsatstävling om innovation.

Vi vet att nyttiggörande av innovationer är nödvändigt för att främja tillväxten. Vi vet också att betydelsen av innovationer, kommersialisering och nyttiggörande ökar. Därmed vet vi att behovet av kunskap kring dessa ämnen blir allt viktigare för vår framtida tillväxt.

Uppsatstävlingen Nytt & Nyttigt är för dig som skriver uppsats om innovation på kandidat, magister eller mastersnivå. Med tävlingen hoppas vi få se en bred belysning av ämnet från olika fakulteter. Vi hoppas också på analyser ur en rad olika perspektiv och vinklingar.

De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.

/ Christina

måndag, februari 01, 2010

Hitta rätt avhandling

Entreprenören Ted Valentin har utvecklat en ny (och av mig efterlängtad) sajt. Avhandlingar.se heter den och listar doktorsavhandlingar från svenska högskolor och universitet. För tillfället finns 28 903 avhandlingar att söka ibland. En sökning på entreprenörskap ger i dagsläget 45 träffar. Innovation ger 313 träffar

Ungefär hälften av avhandlingarna går att ladda ned som pdf. På sin blogg uppmanar Ted alla doktorander att jobba för att deras avhandlingar även publiceras som pdf:er. Jag håller helt med – forskning ska vara så tillgänglig som möjligt.

Sajten finns också på engelska, då under namnet Dissertations.se

Jag vill såklart också passa på att göra reklam för vår egen Kunskapsbank på webben. Den innehåller just nu kring 1 500 texter om entreprenörskap, innovation och småföretagande.

/ Jonas