onsdag, april 29, 2015

När nödvändighet blir till möjlighet

Att det finns utmaningar inom arbetsmarknadsområdet i Sverige kan nog de flesta skriva under på. En sådan utmaning är att utrikesfödda har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. En ny rapport från Fores visar hur företagande kan bli en väg in för fler.

Rapporten ”Att skapa egna möjligheter – hur bättrevillkor för företagare kan lyfta integrationen” är författad av Nima Sanandaji och presenterades på ett lunchseminarium i går. Nima poängterade att ett ökat företagande bland utrikesfödda inte bara kan minska arbetslösheten, det kan även innebära en ekonomisk och social klassresa – både för företagarna själva och för andra. Utrikesföddas företag växer nämligen snabbare än andra företag och verkar ofta i personalintensiva branscher. Det innebär att de skapar många jobb. I första hand för andra utrikesfödda, men i ett senare skede även för infödda. För det är inte ovanligt att det som från början var ett sätt för en individ att ta sig ur arbetslöshet växer till något större. Det nödvändighetsbaserade företagandet blir möjlighetsbaserat.

Så, hur får vi då fler utrikesfödda att satsa på företagande? Nima Sanandaji tror inte på riktade insatser, utan menade att det mest effektiva är generellt bra förutsättningar för företagande i samhället. Dels menade han att de riktade satsningarna inte fungerar, dels att de är diskriminerande mot infödda företagare. Han lyfte också fram att det finns en risk att samhället pushar in individer i företagande som kanske inte borde vara där.

Inbjudna att kommentera rapporten var Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi på Linnéuniversitetet, Maroun Aoun, vd för stiftelsen Internationella företagare i Sverige, IFS, och Elisabeth Svantesson (M), integrationspolitisk talesperson.

I stort var de överens med Nima om att bättre generella regler för företagande är positivt för alla, även utrikesfödda. Men de tyckte även att det behövs en del mer riktade insatser. Som Maroun Aoun uttryckte det: ”Generella åtgärder i all ära, men jag tror inte att Alvedon botar alla sjukdomar. Det finns en vilja bland många utrikesfödda att starta företag. Vi måste ge dem samma plattform att starta ifrån som infödda, och hjälpa dem att gå vidare med sin tanke att starta eget.”

Elisabeth Svantesson höll med och lyfte bland annat fram SFI-utbildning med inriktning mot företagande, och företagsinformation på olika språk som två bra stödåtgärder.


Läs mer om företagande bland utrikesfödda på ESBRIs temasida.

/Jonas

tisdag, april 28, 2015

Start a company – change the world!

Around 1000 people gathered last Saturday at Startup Day, an annual event organized by SSES.
Last Saturday, Helene and I visited Startup Day, an annual event organized by Stockholm School of Entrepreneurship (SSES). SSES once again did a great job of delivering exceptional content to a very diverse crowd of roughly a thousand (!) visitors. ESBRI was represented at the exhibition area, together with other collaborative partners of the event. Our plan was to check out some of the sessions, but due to the fact that a great deal of interesting people wanted to come and talk to us, we spent most of the time at our booth.

However, I am very glad that we didn’t miss the session ”Activism in entrepreneurship” by Fredrika Gullfot, the founder and CEO of Simris Alg. They grow algae and produce natural food products and health supplements. By sharing her company’s story, Fredrika explained how we can empower change through entrepreneurship.

She brought up the example of industrial trawl fishing that is literally cleaning out the waters of the world using huge nets. Besides having an adverse effect on nature, this practice poses a serious threat to people who depend on fish for food. And the irony of the situation is that the fish caught in this way is mostly used for the production of Omega-3 food supplements. Simris Alg plans to tackle these industrial practices by deriving Omega-3 acid from algae that they grow in a sustainable way. According to Fredrika, Simris Alg is revolutionizing the way of obtaining Omega-3 acid and is prepared to take over the traditional fish oil market.

Fredrika reminded us that the role of entrepreneurship goes far beyond mere business opportunity and economic benefit. She argues that it is at the core of entrepreneurship to empower industries and consumers to switch to better and more sustainable practices and products.

She concluded the lecture with a very inspirational message to the audience: ”Be the change you want to see in the world. Start a company.”

/Jelena

fredag, april 24, 2015

Vi kan aldrig konkurrera med pris

Klas Wåhlberg, Vd Bombardier, Björn O. Nilsson, vd IVA, Karin Röding, rektor Mälardalens högskola, moderator Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist, Ola Asplund, analyschef IF Metall, Eva Wigren, chef industriell utveckling, Teknikföretagen och Mikael Dahlgren, forskningschef ABB Sverige deltog i en panel som diskuterade nyindustrialisering.
I tisdags besökte jag Sveriges Innovationsriksdag i Västerås. Det är en tvådagars mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte om innovationsbaserad näringslivsutveckling som arrangeras årligen av SISP.

Sverige har alla förutsättningar för en fortsatt bra internationell konkurrenskraft. Vi har ett starkt näringsliv. Dessutom har vi ledande forskning inom akademi, olika institut och i den privata sektorn. Men den ökande globala konkurrensen ställer allt högre krav på samverkan, innovation och högt värdeskapande – det som kallas nyindustrialisering.

I sitt inledningstal betonade statsminister Stefan Löfven vikten av innovationer. Men ännu viktigare är att innovationerna verkligen når sin marknad. Vi måste fokusera på hela förloppet från idé till marknad, och samtidigt ta hänsyn till både ekonomi och miljö. Det är viktigt att öka tillgången på både riskkapital och rådgivning, menade Löfven.

Vi måste också bli bättre på att ta vara på resurserna i skolan. Med rätt förutsättningar har vi en fantastisk grogrund för kreativitet och nya sätt att arbeta när elever med olika bakgrund möts.

Med dagens befolkningsökning har vi snart fem miljarder människor som tillhör medelklassen i världen. De kommer att vara intresserade av svenska varor och det måste vi ta vara på. Vi kan aldrig konkurrera med pris, men vi kan konkurrera med kvalitet och forskningsbaserad kunskap, avslutade Löfven.

Programmet fortsatte med många intressanta talare både från akademin och näringslivet. Jag tog fasta på några saker som sades under eftermiddagen, och ett genomgående tema var vikten av flexibilitet.

Skolan behöver förnyas och anpassa sig till omvärlden, hela vägen från grundskolan till universiteten. Företag behöver flexibilitet för att finnas kvar på en snabbt föränderlig marknad, och arbetskraften behöver flexibilitet för kunna ställa om sig till nya förhållanden.

Automatisering och robotisering medför nya arbetsuppgifter, men behöver inte vara negativt. Ett bra produktionssystem har en väl fungerande balans mellan automatiserade robotar för rutinartade arbetsuppgifter och människor för att hantera oförutsedda situationer.

Jag vill speciellt lyfta fram två företag som kändes väldigt nytänkande och kreativa:

Zoomability tillverkar terränggående rullstolar. Företagets vd Björn Larsson berättade om stora utmaningar när rullstolarna skulle lanseras i Sverige. Våra regelverk avseende upphandlingar gjorde att landstingen inte kunde köpa in produkterna och erbjuda dem gratis. Stolarna har nu lanserats i USA via en välgörenhetsfond som tillhandahåller dem gratis till skadade krigsveteraner. Thomas Fogdö har nyligen startat en liknande fond i Sverige. Jag önskar både honom och Zoomability all lycka med verksamheten.

Spaceport Sweden arbetar med att etablera rymdturism i Kiruna. Området är glest befolkat och där finns kompetens både från Luleå tekniska universitet och Rymduniversitetet. Wow! Som bäddat för en tur med rymdraket. Karin Nilsdotter, som är initiativtagare och vd, ser fantastiska möjligheter. Men regelverken i Sverige är i dagsläget inte anpassade för företag som vill investera i verksamheten. Jag tycker att det här är otroligt spännande och hoppas att det blir verklighet inom en snar framtid!

Vill du läsa mer om Innovationsriksdagen? VLT rapporterar också från årets Innovationsriksdag

EDIT: Västerås Science Park har lagt upp en återblicksfilm och en mängd bilder. De länkar också bland annat till Stefan Löfvens tal i sin helhet.

/Helene

onsdag, april 22, 2015

Heta diskussioner om entreprenörskap och lärande


Magnus Klofsten, Diamanto Politis, Paula Kyrö, Mats Lundqvist och Hans Landström.
I slutet av förra veckan var Åse och jag på European Entrepreneurship Education Workshop (EEEW) i Lund. Workshopen samlade runt 45 deltagare. De flesta kom från svenska universitet och högskolor, men även flera utländska gäster var på plats: Alain Fayolle från Frankrike, Allan Gibb från Storbritannien och Paula Kyrö från Finland (alla tidigare vinnare av European Entrepreneurship Education Award – EEEA). På deltagarlistan fanns också ett par besökare från Danmark, en från gymnasieskolan och en från Tillväxtverket. Och så vi från ESBRI då.

Det sammanhållande ämnet under dag 1 var: Entreprenörskapsutbildning – tre årtionden, tre utmaningar och tre diskussioner. Den första diskussionen handlade om vilka teoretiska och filosofiska grunder som entreprenörskapsutbildningen står på – om några. En vanlig kritik är just att det råder brist på solida metoder och beprövad pedagogik inom entreprenörskapsutbildningen. Följden blir en osäkerhet bland lärare om hur de bör designa sina kurser och program. Det räcker inte med att studenterna går ut och gör saker, även om det såklart är en stor del av det. Det behövs även reflektion och kritiskt tänkande. Diskutanterna Alain Fayolle, Eva Leffler och Gustav Hägg var överens om att det är viktigt att se till i vilket sammanhang lärandet sker, och att det här med entreprenörskap inte bara är något positivt.

- Det är viktigt att förmedla det onda, det goda och det fula i det. Det gäller alla ämnen, inte bara entreprenörskap. Men det är kanske extra viktigt inom entreprenörskap, som ju omges av ganska mycket ”halleluja, vi ska rädda världen-tankar”. Entreprenörskap promotas så mycket av politikerna nu också, sa Gustav Hägg.

Det hettade till ännu mer under den andra diskussionen. Här deltog Frédéric Delmar, Allan Gibb och Mats Westerberg. Delmar förde in diskussionen på hur synen på entreprenörskap skiljer sig mellan de anglosaxiska länderna respektive en del europeiska länder (som exempelvis Sverige). Det var Gibb som framförallt fick stå som representant för ”den andra sidan” i diskussionen.

Delmar menade att den anglosaxiska synen på entreprenörskap är för liberal. Länder med mycket entreprenörskap, är ofta även ojämlika. Att många startar företag kan alltså bidra till ett mer ojämlikt samhälle, snarare än till ett mer jämlikt. I USA och England bygger en stor del av den ekonomiska tillväxten på företagande, i Sverige har vi en koordinerad tillväxt som har klarat oss relativt bra genom de senaste kriserna. Delmars slutsats var att det finns skäl att fundera över om entreprenörskap över huvud taget bör främjas, eller om vi bör utbilda i ämnet – åtminstone inte som obligatoriska kurser. Han framhöll också vikten av att verkligen veta vad vi pratar om: Vad är det vi undervisar i och för vem? Vad vill vi uppnå? Det gäller att vara tydlig med detta gentemot studenterna, poängterade Frédéric Delmar. Det är trots allt stor skillnad på barfota-småföretagande och SiliconValleys jakt på enhörningar.

Allan Gibb tyckte att han blev anklagad för något han inte stod för. Det han brinner för är att utbilda entreprenöriella och kreativa individer, och att utveckla ett mer innovativt utbildningssystem. Enligt Gibb beror ojämlikheten i samhället på de stora företagens agerande, snarare än på entreprenörernas.

Den tredje diskussionen handlade om etiken och moralen bakom att uppmuntra studenter till att starta företag. Deltog gjorde Magnus Klofsten, Paula Kyrö, Mats Lundqvist och Diamanto Politis. Samtalet kretsade bland annat kring risk, osäkerhet och misslyckanden. Går det att få in sådana element i utbildningen på ett bra sätt? Vilket ansvar har lärare för studenter som misslyckas i sitt företagande?

Alla tre diskussioner kommer inom kort att finns som webb-tv. Vi återkommer med länk framöver…

Dag 2 på workshopen innehöll bland annat ett keynote-tal av årets vinnare av EEEA: Bengt Johannisson.

EDIT: Nu finns alla filmklipp från EEEW på Lunds universitets Youtubekanal.

/Jonas

fredag, april 17, 2015

Grattis Bengt!

Hans Landström, Bengt Johannisson, Caroline Wigren-Kristoferson, Anders Bergstrand.
Jonas och jag avslutar veckan i Lund, som deltagare i tvådagarsworkshopen European Entrepreneurship Education Workshop (EEEW). Workshopen har arrangerats sedan 2012 och är en mötesplats för alla som vill diskutera utmaningar och möjligheter kopplade till entreprenörskapsutbildning och entreprenöriellt lärande.

Alla är här. Eller, inte exakt alla kanske. Men många forskare/lärare från en rad olika svenska universitet, och några mer långväga. Till exempel samtliga mottagare av European Entrepreneurship Education Award (EEEA): Allan Gibb (2012), Alain Fayolle (2013) och Paula Kyrö (2014). Och så, förstås, årets mottagare av priset: Bengt Johannisson!

Bengt är en pionjär på många sätt: Han är Sveriges första entreprenörskapsprofessor. 2008 mottog han, som första och hittills enda svensk, Global Award for Entrepreneurship Research. Och nu belönas han alltså med ännu ett prestigefyllt pris, denna gång för sina mångåriga insatser inom utbildningsområdet.

Han fick ta emot sitt pris i går kväll, under konferensmiddagen på Grand Hotell i Lund. EEEA består av ett stiligt diplom med porträtt, 100 000 svenska kronor och en massa ära förstås. I juryns motivering framhålls bland annat Bengts nyfikenhet och förmåga att provocera. När han tackade för priset lovade han att fortsätta på sin inslagna bana, och också att redesigna sitt arbetsrum i svart och guld – för att matcha diplomet.

- Förut betalade vi i Sverige ett tionde till kyrkan. Jag tänker istället skänka en del av prispengarna till en grundskola i Uganda, sa Bengt Johannisson.

- Tack allihopa. I morgon kommer jag att leverera fler provokationer i mitt key note speech, fortsatte han.

Vi på ESBRI lyfter på hatten och säger grattis!

/Åse 

torsdag, april 16, 2015

Hur lyckas man i en värld som förändras snabbt?

Bildtext: Noa Fridmark på Connectdagen 2015.
I onsdags besökte Helene och jag Connectdagen som är Connects största årliga aktivitet. Omkring 350 personer från Connects nätverk – partners, investerare, entreprenörer och andra aktörer från näringslivet – hade samlats för att mingla och lyssna på ett fullspäckat eftermiddagsprogram.

Magnus Ingevall inledde med att ge oss ett kort sammanfattning av Connects verksamhet och resultat för det senaste året. Magnus jämförde en startup med ett system bestående av olika delar. Denna startup befinner sig på marknaden, som är en annan typ av system. Connects jobb är att hjälpa dessa båda system att fungera bättre ihop och därmed prestera bättre.

Ett företag som Connect har hjälpt genom Språngbrädan är Noa Potions. Grundaren Noa Fridmark berättade om hur hans entreprenöriella resa började med en stor förändring i hans liv. För några år sedan lämnade han sitt jobb och flyttade till en ö i skärgården. Där fick han mycket tid att fundera på vad som saknades i hans liv men också på vad som skulle kunna ge en vanlig stadsbo en upplevelse av lugnet och harmonin från naturen. Där uppstod det framgångsrika företaget Noa Potions, med en dryck som ökar fokus och minskar stress. Noas budskap till alla som ska starta eget är att strunta i andras normer och endast utgå från vad som känns rätt för dem själva.

Nästa intressanta entreprenöriella berättelse fick vi från Ola Sars, som har erfarenhet från flera startups i musikbranschen. Han berättade om sin startup Soundtrack your brand, som hjälper butiker och restauranger att öka sin försäljning genom att välja rätt bakgrundsmusik. Idén är baserad på forskning som bevisar att butiker med musik får kunderna att handla i 53 procent längre tid jämfört med butiker utan bakgrundsmusik. Men det gäller att ha rätt musik eftersom 41 procent av kunderna går någon annanstans om de inte gillar musiken som spelas.

Förutom inspiration från entreprenörer fick deltagarna också mer praktiska tips. Susanna Campbell från Ratos berättade om vilka olika typer av finansiering som finns för nya företag. Hon betonade hur viktigt det är att entreprenörerna själva tänker igenom vilken typ av ägande de kan tänka sig och vilka resurser de behöver.

Senare var det dags för prisutdelning och Connect utsåg Musqot Marketing till årets entreprenör och Comintelli till årets tillväxtföretag. Grattis till vinnarna!

Linus Malmberg på Cordial delade med sig av ett roligt tips för framgång: ”Varje morgon när ni vaknar ska ni tänka på vad er värsta konkurrent skulle kunna komma på att göra. Och så gör ni det”. Det här stämde väl överens med ett annat råd som han gav tidigare under eftermiddagen: Om företag ska undvika att bli överkörda i en snabbt föränderlig värld bör de flytta fokus från effektivitet till flexibilitet. Så sant!

/Jelena

onsdag, april 15, 2015

Remixad säkring blev ljuslykta

I måndags hade vi bjudit in professor Saara Taalas, Linnéuniversitetet, till Estrad. Det var extra roligt att arrangera den här föreläsningen eftersom ett team från UR Samtiden var på plats och spelade in Taalas presentation. De kommer inom kort att visa den på Kunskapskanalen och på sin webbplats.

Taalas menar att en stor del av dagens innovationer och värdeskapande kommer från återanvändning och remixer av sådant som redan existerar. Som ett exempel tog hon varumärket ”Nordic” som har blivit hett i både USA och Asien. Vår matkultur och inredning har 800 år på nacken men det är först nu som det blivit ett varumärke utomlands. Jag kan tänka mig att IKEA har bidragit till att kännedomen om nordisk design och kvalitet ökat.

Taalas är intresserad av vardagsentreprenörskap i olika system och en av hennes favoritexempel är lunchleveranssystemet Dabbawalla i Mumbai. Företaget startade på 1890-talet och levererar luncher från hemmen till arbetsplatserna. Trots det enorma antalet luncher lyckas de nästan alltid leverera rätt mat till rätt person. Endast 1 av 6 miljoner luncher hamnar fel. Imponerande!

Det har vuxit fram en industri av småföretagare (oftast kvinnor) som försörjer sig på att laga mat hemma och leverera till företag via Dabbawalla. Ganska coolt! Det fanns alltså ett fungerande abonnemangssystem 125 år före Spotify.

Taalas menar att vi är fantastiska på att hitta nya användningsområden för saker. Ett exempel är elsäkringar i porslin som har sålts länge i Sverige. Man har kunnat köpa fem stycken för 15 kronor i vilken mataffär som helst. De kommer snart att vara borta från marknaden eftersom man numera sätter in automatiska säkringar. 

IKEA fastnade för designen och kontaktade det polska företag som tillverkar säkringarna. Numera tillverkar de ljuslyktor på uppdrag av IKEA - med samma gedigna och tidlösa design. Lyktorna är också relativt billiga, men de kostar lite mer än 15 kronor...

För er som inte vill vänta tills Kunskapskanalen sänder föreläsningen finns den nu att se via webb-tv. Saaras presentation finns att ladda ner här. För att höja spänningen lite under föreläsningen skapade hon ett spel, där åhörarna kunde pricka av hennes vanligaste buzzwords på en bingobricka. Kul idé!

/Helene

måndag, april 13, 2015

Re:mixed, re:used and re:produced – Entrepreneurial systems in the 21st century (Part 2)

Re:mixed, re:used and re:produced - Entrepreneurial systems in the 21st century (Part 1)

onsdag, april 08, 2015

Med vinnare i Kenya

Kajsa Brange och Elin Lindqvist vann uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt 2013. Här är de tillsammans med Mugethi Gitau, Community Manager på inkubatorn iHub i Nairobi, Kenya.
Tillsammans med VINNOVA arrangerar ESBRI uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt. Vinsterna består av resestipendier, och i dealen ingår att vinnarna berättar om hur de har spenderat pengarna. Förstapristagarna från 2013, Kajsa Brange och Elin Lindqvist, åkte till Nairobi för att lära sig mer om entreprenörskap i Kenya och diskutera möjligheter och utmaningar med att driva företag där.

Under resan träffade de entreprenörer från IKT-sektorn, biståndssektorn och modebranschen, samt entreprenörsorganisationer som inkubator iHub. Alla delade ett stort engagemang för samhällsutveckling och entreprenörskap.

Här kan du läsa Kajsas och Elins egen berättelse om entreprenörskapsresan till Kenya.

/Jonas

tisdag, april 07, 2015

Inte lätt att mäta effekter

Jag har precis läst ”Capturing Effects” med Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson och Karin Sjöberg som redaktörer. Den här boken riktar sig till personer som arbetar med utveckling inom offentlig och privat sektor. Men den är också användbar för dem som är beslutsfattare, utvärderare eller forskare. Den kan vara till hjälp även inom utbildningar där man fokuserar på utvärderingsarbete.

Författarna beskriver resultatet av ett antal olika analyser av utvecklingsarbete i stora projekt och program i organisationer, både på regional och nationell nivå. Det framgår tydligt att det är komplext att utvärdera stora projekt eftersom man måste ta hänsyn till en mängd olika faktorer. Slutsatserna i boken är dragna utifrån teoretiska analyser och empiriska studier och visar att effekterna av utvecklingsarbetet kan vara både oväntade och svåra att upptäcka. Det är viktigt att också ta hänsyn till långtidseffekterna.

Ett av exemplen som beskrivs i boken medförde en både oväntad – och oönskad –effekt. På 1970-talet började man använda sig av värmepumpar för att återvinna energi från pappersindustrin. Först såg det ut att vara en toppenidé eftersom energiförbrukningen minskade rejält. Men med tiden visade det sig att pumparna läckte och skadade ozonskiktet. Så tio år senare såg man i stället de här värmepumparna som ett stort miljöproblem. Men då var skadan redan skedd…

Kunskapen som den här boken förmedlar kan förhoppningsvis leda till färre misstag.

/Helene

torsdag, april 02, 2015

Gå globalt direkt

Från vänster: Moderatorn Sara Öhrvall, The MindMill Network, Andrew Wyckoff, OECD, och Anders Borg, vice ordförande Kinnevik.
”Satsa globalt från början!” Det var förra finansministerns, numera världsrådgivarens, Anders Borgs uppmaning tidigare i veckan på ett seminarium arrangerat av Google.

Han menade att det inte finns någon anledning för svenska och nordiska teknikföretag att inte gå globalt direkt. De bör alltså bli så kallade born globals.

Borg tyckte även att företagen borde gå utanför Europa och USA, och i stället satsa på länder i Asien, Afrika och Latin-/Sydamerika.

Seminariet handlade om tillväxt och produktivitet i en digitaliserad värld. En annan talare var Andrew Wyckoff, chef för Directorate for Science, Technology and Industry på OECD. (Han var också talare på ett intressant seminarium som ESBRI arrangerade tillsammans med Näringsdepartementet för några år sedan.)

Wyckoff visade på statistik från OECD där Sverige ligger rätt bra till när det gäller infrastruktur i det digitala samhället. Dock varnade han för att vi inte får luta oss tillbaka och tro att allt är bra. Utvecklingsländerna börjar ta sig när det gäller IKT-innovationer. Dessutom är e-handel över nationsgränserna fortfarande mest bara ett mål. I det senare efterlyste han behovet av en gemensam digital marknad i EU.

Andra områden som diskuterades var utbildning i olika former, arbetsmarknadens flexibilitet samt inkluderande ekonomier och samhällen. Jag hoppas att Google kommer att lägga ut seminariet på webben, för det var många intressanta frågor som avhandlades.

/Magnus

onsdag, april 01, 2015

Ungt i fokus på Junior World Entrepreneurship Forum

Anna Brattström mottog årets Unga forskarpris under Junior World Entrepreneurship Forum. Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund gratulerade. Foto: Pernilla Norlin.
Häromdagen besökte jag Göteborg för att delta i Junior World Entrepreneurship Forum. Tyvärr kunde jag bara vara med en av de två dagarna som evenemanget pågick, men jag hann i alla fall med några spännande programpunkter.

JWEF är ett initiativ med ursprung i World Entrepreneurship Forum. Syftet är att stimulera ungt entreprenörskap genom lokala aktiviteter världen över.

Under dagen var jag med på två workshops. Den första handlade om styrelsearbete. Emma Knaggård Wendt delade med sig av sin erfarenhet från olika styrelser. Hon menar att det finns ett dilemma: det är svårt att komma in som ung och oerfaren. Samtidigt är det alldeles för ensidig fördelning av styrelsemedlemmar, så unga människor behövs. Knepigt.

Hon gav ett bra tips. Om man åtar sig ett styrelseuppdrag ska man vara noga med att fråga hur mycket tid det kommer att ta – och sedan räkna med att det tar dubbelt så lång tid.

Den andra workshopen handlade om teamarbete och bestod av en gruppdiskussion som leddes av Pamela Nowell. De flesta företag startas av minst två personer, inte en ensam entreprenör. Det är en fördel om teamet består av individer med olika bakgrund. Det gäller att ta vara på gruppmedlemmarnas styrkor och svagheter, och låta var och en sköta det de är duktiga på.

Under konferensen delades också Unga forskarpriset ut. Priset har delats ut av Entreprenörskapsforum sedan 2003, och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet.

Årets pristagare är Anna Brattström som är verksam vid Lunds universitet. Hon disputerade 2014 vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen ”Trust in a Product Development Context: Drivers, Dynamics and Consequences”. Brattström får priser för att hon ”på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till mer kunskap om hur förtroende mellan olika företagspartners påverkar produktutveckling. Produktutveckling är också den aktivitet genom vilken de flesta företag bedriver innovation.”

Grattis Anna!

/Helene