måndag, november 26, 2007

Anpassa systemen till företagande

I slutet av förra veckan presenterade Näringsminister Maud Olofsson (äntligen enligt många tyckare) direktiv och utredare för utredningen om trygghetssystem för företagare. Här finns presskonferensen. Här finns pressmeddelandet.

En viktig del i direktiven är att sjukförsäkringen ska anpassas till företagare. Något som det är svårt att argumentera emot. I dag betalar företagare, som en del av egenavgifterna, in till sjukförsäkringen. Men, som det framhållits i debatten, kan de sällan ta del av den. Att göra en tydlig koppling mellan den avgift som betalas in till försäkringen och den ersättning som erhålls vid sjukdom borde vara en självklarhet.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

fredag, november 23, 2007

Mer entreprenörskap åt nationalekonomer

I början av veckan närvarade jag när näringsdepartementet presenterade rapporten ”Sveriges företagande och konkurrenskraft – Internationell benchmarking” (Ds 2007:37). Rapporten fungerar som en omfattande uppslagsbok och är därmed användbar.

Svårigheten är att få ihop alla bitar och kunna presentera åtgärder utifrån en sådan bred ansats. Statssekreterare Jöran Hägglund uttryckte i samband med presentationen ambitionen att utveckla analyskapaciteten på näringsdepartementet. Detta för att kunna presentera analyser som stöd för näringspolitiken, och därmed kunna ta en match med finansdepartementets makroanalys.

Det fick mig att tänka på ett blogginlägg jag skrev förra december om avsaknaden av entreprenören i nationalekonomernas utbildning. Min hypotes är att de allra flesta som arbetar med analyserna på finansdepartementet är nationalekonomer.

Låt oss hoppas att det blir annorlunda på näringsdepartementet. Eller att nationalekonomerna där får en kurs i entreprenörskap.

Nu till något helt annat. 3-4 december arrangerar ESBRI, tillsammans med CONNECT Sverige, en arena för diskussion om kvinnors företagande. Här finns inbjudan och program.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

tisdag, november 20, 2007

Gaseller och cleantech på tapeten

I går eftermiddag presenterades årets Gasellföretag i Sverige 2007. Att DI under ett antal år har lyft fram detta är bra (extra roligt är det givetvis eftersom David Birch, som myntade begreppet gasellföretag, är en god vän och dessutom var huvudtalare när ESBRI grundades för 10 år sedan).

De två entreprenörerna Bertil Hult, EF, och Kristina Lindhe, Lexington, fanns på plats som inspirationstalare. Båda pratade om att sälja. I en intervju (pdf) jag gjorde med David Birch för några år sedan, lyfte han fram säljandet som bland det viktigaste en entreprenör måste kunna.

Andelen kvinnor som är gasellföretagare är låg (6 procent). Vikten av att fler kvinnor startar och bygger upp tillväxtföretag är en annan fråga som jag flera gånger har återkommit till i denna blogg (bland annat här och här). 3-4 december arrangerar ESBRI och Connect Sverige ett evenemang om kvinnors företagande. Mer info kommer inom kort på ESBRIs webbplats.

Direkt efter gasellpresentationen åkte jag till en mottagning som USAs ambassadör Michael Wood var värd för inför dagens Kista Clean Tech Venture Day.

Härligt att se att det händer saker på cleantech-området! Det är också kul att det var i samband med förra årets Sweden-US Entrepreneurial Forum som Ambassadör Wood lanserade ”The One Big Thing”, som eventet i Kista är en följd av.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

onsdag, november 14, 2007

En engagerad premiärminister

Jag är precis hemkommen från London efter ett par dagar med möten och diskussioner om entreprenörskap. Hade där tillfället att i en mindre grupp hälsa på och lyssna till Gordon Brown. Redan under sin tid som finansminister var han starkt engagerad i företagarfrågor. Ett intresse han uppenbarligen har tagit med sig som premiärminister.

I somras gjordes dessutom en omorganisation av departementsstrukturen. Storbritanniens näringsdepartement heter numera Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR). På sin hemsida skriver de: ”BERR helps ensure business success in an increasingly competitive world. It is the voice for business across Government.”

Jag tycker att det är värt att lyfta fram den distinktion de gör av departementets uppgifter, och inte minst peka på att de uppmärksammar regelfrågorna. Det blir tydligt att de tar rollen som förespråkare för företagande inom systemet.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI