onsdag, juni 20, 2007

Detektivbyrå som inspirerar

I måndags och tisdags var jag i Köpenhamn. Detta då jag ingår i IDEAs advisory board (IDEA står för International Danish Entrepreneurship Academy)

Förutom själva advisory board-mötet på måndagen arrangerades ”IDEA International Conference 2007 on Higher Education and Entrepreneurship” på tisdagen.

En diskussion som fördes var vilka böcker och filmer som kan användas i undervisningen för att illustrera entreprenörskap. Bland de böcker som fördes på tal var Damernas Detektivbyrå – som jag tidigare har lyft fram i bloggen som en källa till inspiration (inlägget finns här).

Jag satt med i den avslutande paneldiskussionen tillsammans med bland andra Finn Junge-Jensen, rektor på Copenhagen Business School. Vi diskuterade hur vi kan fostra entreprenörer och skapa en kreativ miljö vid universitet och kom fram till att:

1) incitamentsstrukturen för de anställda på universitet och högskolor måste ändras om vi vill ha mer entreprenörskap i dessa miljöer
2) vi måste skapa en experimenterande miljö där många olika saker får prövas och misslyckanden är tillåtna. Professor Bill Gartner brukar använda begreppet ”fail forward”, det tycker jag är ett vettigt synsätt (här finns ett tidigare inlägg om detta).

Glad midsommar!

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

torsdag, juni 14, 2007

EN entreprenör gör ingen sommar

I går hade jag nöjet att vara på finalen av SIFE Sveriges årliga tävling. SIFE är en global verksamhet som uppmuntrar studenter att ta ett socialt ansvar genom att driva egna entreprenöriella projekt i samhället. Det var härligt och inspirerande att se det engagemang och den entreprenöriella energi som studenterna uppvisar. I fokus för tävlingen står det sociala entreprenörskapet, något som vi uppmärksammade i Entré nr 1-2007 (här finns artikeln).

Årets vinnare blev SIFE-teamet vid Umeå universitet som får representera Sverige i världsfinalen som går av stapeln i New York till hösten.

I går presenterades även årets sommarpratare. Det här är en trevlig svensk sommartradition, men listan visar att det finns mycket kvar att göra för att entreprenörerna ska bli helt accepterade i Sverige. Av de totalt 58 sommarpratarna är det bara en som tituleras entreprenör och en som tituleras företagare, nämligen Gunilla von Platen respektive Maud Adams. Två andra entreprenörer som har byggt upp imponerande företag, Alessandro Catenacci och Bicky Chakraborty, tituleras vd respektive vd och ägare. Sommarpratar gör även en rad framgångsrika artister, som samtidigt helt klart är begåvade i sin roll som företagare. Varför ska det vara så svårt att lyfta fram dem som entreprenörer?

I måndags firade vi på ESBRI den 100:e Estradföreläsningen. I en nästan fullsatt Wallenbergssal på IVA i Stockholm presenterade nio professorer det senaste inom forskningen. Till hösten fortsätter Estradföreläsningarna som sedan starten hösten 1997 har haft närmare 13 000 deltagare.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

tisdag, juni 05, 2007

Full fart på kunskapsfronten

Den senaste veckan har anmälningarna till den 100:e Estradföreläsningen fullkomligen strömmat in. Det känns härligt att på måndag (11 juni) få introducera de nio professorer som ska prata för en fullsatt sal med över 170 deltagare!

Den 100:e föreläsningen innebär att cirka 13 000 personer har varit med på Estradföreläsningarna sedan de startade hösten 1997. Och långt fler har läst referaten på ESBRIs hemsida.

Att bidra till ökad kunskap, och därmed ökad förståelse för den betydelse som entreprenörskap, innovation och småföretagande har för samhället i stort, är grunden för ESBRI. Estradföreläsningarna är ett viktigt verktyg i detta arbete.

Därför var det extra glädjande att i förra veckan höra Signhild Arnegård Hansen som nytillträdd ordförande för Svenskt Näringsliv, uttrycka hur viktigt det är med förståelse för företagarnas och företagens vardag, och för vad de bidrar med i samhället.

Här spelar forskningen en central roll. Men det är givetvis avhängigt av att forskningen når resten av samhället, till exempel policymakare och företagare. Därför känns det riktigt bra att vi på ESBRI har arbetat med att bygga broar, och även sett till att det finns trafik över dessa broar, under de senaste 10 åren.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI